Národní galerie zrestaurovala nástropní obraz ve Šternberském paláci

Návštěvníci Šternberského paláce na Hradčanech uvidí nově instalovaný nástropní obraz. Národní galerie v Praze, jejíž Sbírka starého umění v paláci sídlí, představuje zrestaurované dílo Francesca Solimeny Faethon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu. Monumentální malba o rozměrech čtyři krát sedm metrů je významným dílem pozdního italského baroka. Obraz byl v minulosti poškozen převážením a několik desetiletí byl uložen v depozitáři. Nyní bude osazen v klenbě přízemního sálu paláce jako součást expozice starého evropského umění.

Restaurátorské práce prováděl letos a loni tým specialistů pod vedením malíře Tomáše Bergera. Volné horizontální zavěšení tak rozměrného plátna si vyžadovalo speciální technické řešení. Restaurování obrazu finančně podpořila Společnost přátel Národní galerie v Praze z prostředků darovaných městem Mantovou.