Nemanice oživují zaniklou německou vesnici, kde se vyráběly korálky pro indiány

Zaniklá osada Lučina, foto: Martina Klímová, archiv ČRo

Příhraniční vesnice Nemanice na Domažlicku oživuje za 3,5 milionu korun zaniklou osadu Lučina s kostelem sv. Jiří. Dříve to byla stoprocentně německá vesnice Grafenried, kde žilo kolem 300 obyvatel. Šlo o jedno z nejstarších osídlení v oblasti, první doklady jsou už z roku 1282.

Zaniklá osada Lučina,  foto: Martina Klímová,  archiv ČRo

Foto: Martina Klímová,  archiv ČRo
Dokonce se našly dokumenty, že tamější sklárna vyráběla korálky pro indiány hned poté, co byla objevena Amerika, a za ně se tam kupovala území, uvedl starosta Ivan Bartošek (za ČSSD).

"Zdejší území se historicky rozvíjelo díky sklářské výrobě a brusírnám skla. Třeba z historie dobře známý Lomikar vybudoval kousek od nás na Staré Huti sklárnu a těžil v lesích hodně dříví. To byla i jedna z příčin chodského povstání, kdy potom Kozinu napíchli na hák. Abych se však vrátil ke Grafenriedu, česky Lučině, tak tam byla asi nejstarší sklárna v okolí. Sklo se tam vyrábělo i brousilo. Existují i fotografie, na kterých je vyfocený nějaký indiánský náčelník, který je ozdobený korálky vyrobenými právě u nás na Grafenriedu."

Starosta: Neoživujeme vesnici, ale vzpomínku

Foto: Martina Klímová,  archiv ČRo
V obci vzniká pietní místo a prostor česko-německého smíření. Postupně se odkrývají základy domků, hospoda a pivovar. Nemanice tam rozmísťují informační tabule o životě místních obyvatel i o železné oponě, která znamenala konec obce, říká starosta Bartošek.

"My neoživujeme vesnici jako takovou, protože to území je dnes pusté a je součástí Chráněné krajinné oblasti Český les. My oživujeme vzpomínku na tuto obec. Vznikl projekt, že se způsobem odkryjí pozůstatky staveb, umístí se tam cedule, fotografie, udělají se chodníky, odpočinkové místo. Bude z toho takový pěkný výletní cíl."

Připravujete také 3D model. V jaké je to fázi?

Foto: Martina Klímová,  archiv ČRo
"Už je zhotovený. Je to přesně podle mapy, jak obec vypadala zhruba kolem roku 1900. V budově bývalého pivovaru, kde bude odkryté nějaké zdivo a podlahy, bude model pod pryskyřicovou deskou, aby si lidé mohli ze všech stran prohlédnout, jak vesnice vypadala. Co se týče financování projektu, podařilo se nám získat z EU 85 procent. Pět procent dostáváme z českého státního rozpočtu a deset procent budou náklady svazku obcí Domažlicko, potažmo naší obce."

Vesnice pro tři sta lidí měla obchody, hospody, pivovar i školu

"V roce 1913 bylo v Grafenriedu 38 usedlostí, 289 obyvatel, čtyři obchody, pivovar, tři hostince, škola a cihelna. Po roce 1945 byli původní obyvatelé odsunuti a obec se částečně nově osídlila. Po vzniku želené opony byli ale všichni vystěhováni a budovy zbořeny. Dosud žijí někteří rodáci i jejich potomci. Ti jsou z projektu nadšeni, jezdí sem i studenti univerzit," uvedl starosta Ivan Bartošek.

Hřbitov v Lučině,  foto: Martina Klímová,  archiv ČRo
"I ta původní myšlenka znovuoživení vznikla od potomků rodáků. Začali jsme opravou hřbitovní zdi. Je tam samostatný hřbitov, na který se už 70 let nepohřbívá. Pak jsme přešli k odkrytí bývalého kostela. Tam probíhají dvakrát do roka mše. Pak jsme našli faru, a postupně z toho vznikl tento projekt, kdy zkusíme oživit celé území, aby se turisté i budoucí generace mohli podívat, jak lidé v tomto kraji bydleli, jak se tady žilo."

10
49.432077660000
12.680625910000
default
49.432077660000
12.680625910000