Není číslo jako číslo

Foto: Gokhan Okur / Stock.XCHNG
0:00
/
0:00

Číslo popisné, směrovací, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo pasu, telefonní čísla, číslo bankovního účtu, PIN nebo PUK... Za život si musíme zapamatovat bezpočet číselných údajů, které využíváme skoro dnes a denně.

Foto: Gokhan Okur / Stock.XCHNG
Pamatujeme si i ty, které bychom klidně mohli zapomenout. V paměti mi například překvapivě snadno zůstal letopočet 1212, ke kterému už jen zkusmo tipuju, co se v daném roce mohlo asi tak stát. Čísla 321, 221 a 261 v praktickém životě využiju taky už jen těžko, ledaže bych se chtěla vrátit k účetnictví.

S číslicemi tedy většinou potíže nemáme, pokud nám dobře slouží paměť anebo si důležité číslo poznamenáme na spolehlivé místo. Jasnou mluvu číslic oceníme třeba v cizích zemích (ne těch příliš exotických), kde nám mezinárodně srozumitelné znaky prokážou velkou službu např. při dohadování ceny nebo hledání správného nástupiště.

Údaje vyjadřující množství nebo počet tedy zapisujeme převážně číslicemi (arabskými), než abychom je vypisovali slovy. I proto můžeme při ojedinělém psaní číselných hodnot zaváhat. Jednotlivé číslovky píšeme zvlášť, i když nás to podle způsobu zápisu peněžních hodnot např. na složenkách může svádět k tomu psát je jedním slovem.

Číslovky ale zase nevypisujeme tak často, větší potíže tak spíše nastanou, máme-li složitější číslici přečíst, a tedy užít v náležitém tvaru. Upozornění typu Film je mládeži do 18-ti let nepřístupný s nepatřičně vypsaným zakončením -ti u čísla 18 nebo podobně Snídaně se podává od 8-mi hodin s nepatřičně vypsaným zakončením -mi u čísla 8 svědčí o tom, že čtení číslic a náležité vyskloňování daných číslovek pro nás není úplnou samozřejmostí. Zbytečně vypsaná zakončení nám vlastně napovídají, jak číslici přečíst. Žádnou výjimkou nejsou ve veřejných projevech ani nespisovné tvary dvouch, obouch, dvěmi, oběmi; tvary třech, čtyřech se vedle tvarů tří, čtyř už považují za hovorové.

Také u složitějších číselných výrazů nám čeština dává na vybranou. Můžeme tak například mluvit o šesti stech padesáti dvou osobách, které zahynuly při sto čtyřech tisících osmi stech devadesáti sedmi nehodách, anebo o šest set padesáti dvou osobách, které zahynuly při sto čtyři tisíce osm set devadesát/devadesáti sedmi nehodách. V prvním případě skloňujeme všechny části číselného výrazu, v druhém pouze řády desítek a jednotek, popř. pouze jednotek.

Druhá možnost může být v řeči pochopitelnější, nevyskloňované číslovky totiž snadněji „zpracujeme“, proto se doporučuje zvolit tento způsob při uvádění vyšších číselných hodnot. Výhodnější by ovšem bylo o dané problematice psát, anebo zkusit řídit ohleduplněji, aby byla uvedená statistická čísla nižší a číselné výrazy tak méně komplikované.

Příspěvek jsme poprvé vysílali 5. října 2008, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.