Červená a černá čísla

0:00
/
0:00

V těchto spojeních, která jsou v češtině nová, je využívána sémantika červené barvy, která v sobě obsahuje významový rys ohrožení, nebezpečí. V tomto případě nebezpečí bankrotu, ztráty, špatného hospodaření. Jako antonymum zde slouží barva černá. Co je černé, je v tomto případě dobré, dané věci nehrozí žádné nebezpečí.

V roce 2005 byl na stránce Českého národního korpusu uveřejněný nový stomilionový korpus současné psané češtiny. Můžeme tedy výskyt obou spojení srovnat na základě nového a staršího korpusu. Počet obou spojení se v nich nijak výrazně neliší. Tato spojení v jazyce žijí a vyskytují se převážně v množném čísle. Pojí se nejčastěji se slovesy: dostat se do černých/červených čísel, pohybovat se, vrátit se do černých/červených čísel, vykázat černá/červená čísla. U červených čísel je to ještě časté užití sloves vymanit se z červených čísel nebo propadnout se do červených čísel.

Podívejme se na některé příklady do korpusů. Nejprve červená čísla:

- Plastimat Liberec vsadil na restrukturalizaci. Firma chce letos po dvou letech vyjít ven z červených čísel;

- poprvé po druhé světové válce se koncern Daimler- Benz dostal do červených čísel;

- Moravskoslezské dřevařské závody se vymanily z červených čísel;

- Představitelé společnosti vidí cestu z červených čísel především v hluboké restrukturalizaci skupiny a jejího majetkového portfolia;

- Důvodem, proč letos banka skončila v červených číslech, jsou podle Kaly velké investice do technologií.

- Žádný z ukazatelů se nedostane do tzv. červených čísel, tedy mínusových hodnot.

Teď se podíváme na čísla černá:

- předběžné výsledky za rok 1996 nasvědčují tomu, že ČSA se v "černých číslech" udrží;

- Doufáme, že se v roce 1996 budeme moci vrátit do černých čísel, prohlásil šéf společnosti.

- pracujeme v černých číslech a očekáváme kladný výsledek i za celý rok;

- Po několika ztrátových letech se Union banka v loňském roce dostala k černým číslům a podle auditorské firmy uzavřela hospodaření s čistým výdělkem;

- V září se firma dostala do černých čísel a vlastní hospodaření skončí zřejmě na nule.

Podle ukázek se můžeme pokusit o definici obou výrazů: Podniky, které hospodaří bez ztráty, někdy se ziskem, se pohybují v černých číslech. Podniky, které jsou ztrátové, vykazují své výsledky v číslech červených.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz