NKÚ: Dosažení úspor ve spotřebě energie v ČR se nemusí podařit

Dosažení úspor ve spotřebě energie v takové míře, v jaké se Česko zavázalo do roku 2020, se nemusí podařit. Varoval před tím Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Pokud chce země naplnit své cíle, ke kterým se na základě evropských směrnic zavázala, musí v příštích pěti letech každoročně o sto procent navýšit úspory z loňského roku. Úspory energií se Česká republika snaží dosahovat mimo jiné u vlastních budov využívaných vládními institucemi. V roce 2014 se sice cílové hodnoty úspor podařilo naplnit. NKÚ prověřil poskytování peněžních prostředků na podporu úspor energie. Kontroloři prověřili 25 projektů z pohledu pravidel přidělování dotací a nezjistili závažné nedostatky.