Novinky.cz: Na soudech se vrší žaloby řádů, chtějí i majetky měst a obcí

Ačkoli politici i církevní představitelé slibovali, že se církevní restituce nebudou týkat majetku krajů a měst, začíná přibývat žalob, v kterých se hlavně církevní řády domáhají vydání obecního či krajského majetku. Jak uvádí server Novinky.cz, velkou aktivitu v tomto vyvíjí např. dvacetičlenný rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. Podle informací Práva jde nově do dalšího sporu s hlavním městem Praha.

Podle restitučního zákona z roku 2012 smějí vydávat majetky církvím pouze státní instituce, jako je Pozemkový úřad a Lesy ČR. Křížovníci však využili paragrafu 18. Podle něj mohou církve u soudu žádat, aby obecní či krajský majetek byl znovu převeden zpátky na stát, pokud prokáží, že je obce a kraje získaly protiprávně, tedy navzdory tzv. blokačnímu paragrafu z 90. let. Jestliže jim soud vyhoví, budou moci žádat o vrácení majetku na základě restitučního zákona. Žalobu na hlavní město podali ještě maltézští rytíři kvůli pozemkům v pražské Březiněvsi. Dále se na Praze majetku domáhají strahovští premonstráti, církev čs. husitská z Prahy 5 a také svědkové Jehovovi.