Nový festival podporuje orffovskou hudbu v Česku

stochov_orff.jpg

Pondělní den, tedy 21. červen, se slaví nejen jako atronomický začátek léta, ale zároveň to také Evropský den hudby. Česká Orffova společnost založila při této příležitosti nový festival věnovaný hudební tvořivosti. V malém městě na západ od Prahy se od pátku do neděle setkali v dílnách i na veřejných koncertech mladí hudebníci z různých koutů Evropy.

Na evropské úrovni se Evropský den hudby slaví od roku 1985 formou koncertů a nejrůznějších hudebních happeningů, nezřídka přímo v ulicích měst. Tato možnost spontánního přijímání hudby rezonuje s pedagogickým odkazem německého skladatele Carla Orffa, kterým apeloval na využití hudby a pohybu v celistvé výchově každého člověka. Předsedkyně České Orffovy společnosti Jaroslava Kotůlková vysvětlila, že prvotní impuls k uspořádání festivalu vyšel od ředitelky základní umělecké školy ve Stochově Kamily Barochové.

Jaroslava Kotůlková
"Přišla s nápadem, že tady jsou k dispozici prostory, co abychom tady uspořádali setkání souborů, které pracují v duchu orffovského muzicírování, protože ony žádnou platformu k prezentaci nemají.(...) Hudba, pohyb a slovo a dohromady v dobré náladě. A hlavně tvořivě. Viděl jste, že slovenský folklór byl pojatý tak, že já jsem z toho úplně nadšená. To jsou vysokoškoláci, kteří si po svém, orffovskými nástroji a s pohyby, které měly blízko k jazzu, vytvořili svoje vlastní pásmo."

Dvě stovky mladých se do Stochova sjely na tři dny. Diváci slyšeli kromě českých účinkujících také vystoupení hudebníků z Německa, Francie, Slovenska, Maďarska a Slovinska.

Kamila Barochová
Letošní ročník je první a proto se ho mohl zúčastnit každý, kdo se přihlásil. S druhým ročníkem počítají organizátoři za dva roky a Kamila Barochová nevylučuje selekci nebo i změnu celkové koncepce. Tentokrát festival fungoval jako třídenní dílna.

"Účastníci, pokud můžou, přijíždějí v pátek a odjíždějí v neděli. Aby sem nepřijeli jen odehrát, ale taky se družit. A aby se stihly nacvičit i společné věci, aby jejich děti mohly do dílen jiných lektorů, aby se na tom hudebním poli setkali,"

Pavel Jurkovič
říká Barochová. Akce se zúčastnil také zakladatel České Orffovy společnosti a Orffův osobní žák, hudebník a hudební pedagog a teoretik Pavel Jurkovič:

"Já jsem ohromně potěšen, že v nějakém Stochově, malém městečku, se konají věci rozsahu evropského. To jsem vždycky záviděl Němcům, tam se taky neděje všecko jen v hlavním městě. Když si představíte, že jsou tady zahraniční účastníci a národy se scházejí takhle v dětském věku, víte, co to je za obrovský počin? A mělo by se o něm mluvit, aby byl Stochov do budoucna spojen s tou myšlenkou orffovského shromáždění malých a mladých muzikantů,"

řekl Pavel Jurkovič Radiu Praha.

Foto: Vilém Faltýnek