O veřejné slyšení k elektrárně Temelín nebyl příliš velký zájem

Asi 150 lidí se ve středu v Českých Budějovicích zúčastnilo veřejného slyšení komise pro posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Jednání začalo stručným shrnutím jednotlivých bodů studie o vlivu Temelína na životní prostředí, kterou komise vypracovala na základě dohody z Melku. Následně členové expertního týmu a další odborníci zodpověděli 67 dotazů veřejnosti. Ty se týkaly nejen vlivu elektrárny na ovzduší, vodu, půdu či krajinu, ale i problematiky odpadu, bezpečnosti temelínské elektrárny i transportů paliva. Průběh veřejného projednávání byl klidný i s ohledem na neúčast ekologických organizací, které ho z důvodu nesouhlasu s provedeným hodnocením vlivu elektrárny na životní prostředí bojkotovaly.Na slyšení chyběli také oficiální představitelé Rakouska. Rakouský ministr životního prostředí Wilhelm Molterer řekl, že akce není součástí "regulérního" procesu ekologické prověrky Temelína, dohodnutého předsedy vlád obou zemí v Melku. Poukázal na rostoucí znepokojení rakouského obyvatelstva v souvislosti s obnovením zkušebního provozu v Temelíně "navzdory nevyřešeným problémům s turbínou" a prohlásil, že by bylo žádoucí, aby zkušební fáze byla přerušena až do ukončení prověrky vlivu elektrárny na životní prostředí a bezpečnostní prověrky.Veřejné slyšení o jaderné elektrárně Temelín, které se konalo v Českých Budějovicích, odporuje podle rakouské ekologické organizace Global 2000 "duchu dohody z Melku", kterou loni v prosinci uzavřeli šéfové vlád České republiky a Rakouska. I navzdory nedostatkům v předložené dokumentaci o Temelínu české úřady pokračují v procesu prověrky vlivu Temelína na životní prostředí "jako by se nic nedělo", uvedla mluvčí iniciativy Corine Veithenová. Global 2000 proto podporuje rakouské i české odpůrce atomu, kteří bojkotují prověrku vlivu Temelína na životní prostředí ve formě, v níž ji předložila česká strana. Aktivisté požadují nová jednání mezi ČR a Rakouskem na půdě Evropské unie a jako výsledek očekávají rozsáhlé hodnocení ekologického vlivu elektrárny a její bezpečnostní prověrku.Rakouský premiér Wolfgang Schüssel v úterý po zasedání rakouské vlády řekl, že proces posuzování dopadů elektrárny na životní prostředí považuje za přerušený. Podle jeho názoru musí proto být také odloženo veřejné slyšení k Temelínu, plánované na 9. květen do Lince.