Obchodní bilance ČR byla v září po dvou letech aktivní

peníze

Obchodní bilance České republiky byla v letošním září po dvou letech aktivní. Předběžné výsledky oznámil Český statistický úřad. Analytici sice očekávali výrazný posun, předpokládali však schodek v intervalu 4,5 až osm miliard korun. Další informace má Josef Kubeczka.

Vývoz z České republiky po dlouhých dvou letech převýšil v září dovoz, když přebytek činil 1,8 miliardy korun oproti pasívu 3,2 miliardy korun loni v září. V porovnání s letošním srpnem byl dovoz vyšší o 0,9 procenta a vývoz o 4,9 procenta. Důvody nečekaného přebytku nám přiblížila ředitelka informačního servisu Českého statistického úřadu Jana Bondyová:

"Na této aktivní bilanci se nejvíc podílela kladná bilance u strojů a dopravních prostředků a u průmyslového spotřebního zboží. Také se Spolkovou republikou Německo, což je náš nejvýznamnější partner, se vrátila aktivní bilance."

Příznivá obchodní bilance se ihned odrazila na kursu koruny, která zpevnila až na historicky nejsilnější úroveň 33 koruny 32 haléřů za euro, což je o 11 haléřů více než doposud dosažené maximum.

Ekonomové však na rozdíl od devizového trhu výsledek zahraničního obchodu za tolik příznivý nepovažují a výsledky hodnotí rozporně. Podle nich jak export, tak import postupně ztrácejí tempo růstu. O názor jsem požádal analytika Patria Finance Davida Marka:

"Záříjové číslo samo o sobě prozatím ukazuje, že česká ekonomika se vyvíjí relativně dobře ve srovnání se zbytkem střední a východní Evropy i ve srovnání s Evropskou unií. Nicméně, podle mne, stále není důvod hýřit přílišným optimismem, neboť největší nápor na českou obchodní bilanci, to je dopad zpomalující evropské ekonomiky, nás teprve čeká. Ač v české ekonomice roste produktivita práce a tudíž se zlepšuje i konkurenceschopnost, a to nejenom cenová, ale i kvalitativní českého zboží na domácích i zahraničních trzích, globálnímu zpomalení se patrně nevyhneme. Na to jsme příliš malou a otevřenou ekonomikou. Přesto prozatím pro vývoj ekonomiky nepředstavuje vývoj schodku obchodní bilance výraznější hrozbu pro inflaci ani pro vývoj měnového kurzu."

Ekonom HVB bank Pavel Sobíšek soudí, že nečekaný přebytek zahraničního obchodu za září je spíše výsledkem prudkého propadu v dovozní dynamice než velkých úspěchů exportérů. "Jakkoli jsou zveřejněné údaje opticky příznivé a zvyšují šanci, že meziroční růst hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí bude nad třemi procenty, jsou také neklamným znakem nadcházejícího útlumu ekonomické aktivity," komentoval výsledky zahraničního obchodu Pavel Sobíšek.

Podle analytika Raiffeisenbank Ivo Nejdla pomalé zářijové tempo růstu exportů ukazuje na úzkou provázanost domácí ekonomiky se stagnujícím hospodářstvím eurozóny. Ještě pomalejší tempo růstu importu podle něj znovu potvrdilo skutečnost, že spotřebitelská poptávka v České republice roste jen mírným tempem. "Statistika podporuje myšlenky o snižování úrokových sazeb," tvrdí Ivo Nejdl. Nízká tempa růstu vývozu podle něj povedou k poklesu tržeb exportně zaměřených podniků, které jsou hlavním zdrojem růstu domácí ekonomiky.