Ocenění krajané

Krajané ocenění na konferenci věnované identitě, zleva: Barbora Semenov, Jarmila Kozáková Marinkovičová, Michael Klimesh, Ivan Latko a Blanka Maňkovská, foto: Kristýna Maková

Stalo se již tradicí, že na konferencích zahraničních Čechů bývají oceňováni krajané – aktivní organizátoři krajanských spolků, kteří dlouhodobě pečují o uchovávání českého kulturního dědictví v zahraničí a přispívají k budování dobrých vztahů mezi zahraničními Čechy a ČR.

Předání cen se uskutečnilo v úvodu konference 28. září dopoledne v nové budově Národního muzea. Oceněným pogratulovali Eliška Hašková Coolidge za Koordinační výbor zahrabničních Čechů, 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, náměstek ministra zahraničí Václav Kolaja, zmocněnec MZV pro krajany Jaroslav Kantůrek a předseda senátní komise pro krajany senátor Tomáš Grulich. Mezi pěticí oceněných byli letos kromě žen i dva muži.

Michael Klimesh


Michael pochází z města Spillville v americké Iowě, kam přišli jeho pra-prarodiče v polovině 19. století. U jednoho z jeho předků hudebníka Josefa Kovaříka strávil v létě roku 1893 čtyřměsíční letní pobyt Antonín Dvořák. Michael se od konce 80. let věnuje projektům, zaměřeným na výzkum historie českého přistěhovalectví v Iowě a uchovávání odkazu Antonína Dvořáka. Je jedním ze zakladatelů Dvořákova muzea ve Spillville, byl předsedou a organizátorem oslav 100. výročí Dvořákova pobytu a iniciátorem pojmenování jedné z ulic po Antonínu Dvořákovi. Je iniciátorem a pořadatelem dalších vzpomínkových a krajanských akcí ve Spillville.

Michael Klimesh,  foto: Kristýna Maková

Jarmila Kozáková Marinkovičová


Pochází z Daruvaru, hlavního centra Čechů v Chorvatsku. Svůj život spojila s Českou besedou v Záhřebu, do jejíž činnosti se zapojila před víc než 20 lety. Od roku 2001 je jednatelkou a tajemnicí České besedy a redaktorkou webových stránek spolku. Uspořádala např. výukový projekt Cestujeme Českou republikou, přednáškový cyklus Zajímavosti o České republice a jiné akce. Z její iniciativy vzniklo Muzeum České besedy v Záhřebu. Od roku 2003 je Jarmila Kozáková Marinkovičová členkou Rady české menšiny města Záhřeb.

Jarmila Kozáková Marinkovičová a Michael Klimesh,  foto: Kristýna Maková

Ivan Latko


V roce 1997 stál u založení klubu Tomáše Garriguea Masaryka v Užhorodě, v jehož čele od té doby stojí. Předsevzal si obnovovat československé památky na Podkarpatské Rusi, související s T. G. M. Tak byly obnoveny – Masarykova busta v Užhorodu a čtyři pamětní desky v dalších městech. Další pamětní deska bude odhalena letos. Z iniciativy Klubu TGM byly v Užhorodě pojmenovány 4 ulice po českých historických osobnostech a jedna v Mukačevu. Kromě toho se Ivan Latko zasloužil o reedice českých knih, především místopisných, vydaných před válkou na Podkarpatské Rusi.

Ivan Latko,  foto: Kristýna Maková

Blanka Maňkovská


Vlastní profesí ekoložka v Ústavu krajinné ekologie Slovenské akademie věd. Patří k zakladatelům Českého spolku ve Zvolenu, který vznikl v roce 1993. Od počátku stojí v jeho čele. Zabývá se mapováním Čechů ve Středoslovenském kraji a na Slovensku obecně. Na toto téma uspořádala několik výstav. Napsala 15 publikací. Organizuje Týdny české kultury ve Zvolenu, poznávací akademie v České republice a řadu dalších akcí.

Blanka Maňkovská,  foto: Kristýna Maková

Barbara Semenov


Je propagátorkou české kultury a hudby v australském Melbourne, kde uspořádala celou řadu vystoupení mezinárodních i českých interpretů a skupin. Její jméno je spojeno s časopisem Čechoaustralan, který vydává už 10 let v tištěné podobě i na webu www.cechoaustralan.com. Jako šéfredaktorka si Barbara Semenov vytkla za cíl přispívat ke vzájemnému porozumění mezi Čechy doma a v zahraničí, což se jí daří. Časopis má čtenáře v Austrálii, v Česku i v dalších zemích. Čechoaustralan je archivován Národní knihovnou České republiky.

Barbara Semenov,  foto: Kristýna Maková