ODS: Z analýzy odposlechů čiší snaha policie problém zlehčovat

Analýza odposlechů pochybnosti ODS nevyvrátila. Nejsilnější opoziční strana je nadále přesvědčena o tom, že policie bezdůvodně odposlouchává tisíce, nepřímo až desetitisíce občanů. Předloží proto vlastní návrh, který má mimo jiné zvýšit práva neoprávněně odposlouchávaných občanů. Za zavádějící považuje i mezinárodní srovnání, podle něhož Česká republika v počtu odposlechů nijak nevybočuje z praxe v jiných zemích EU. Srovnání je podle místopředsedy ODS Ivana Langra z roku 2002, nezaznamenává tedy enormní nárůst odposlechů v posledních letech.

Koncem ledna či začátkem února chce Langer společně se stínovým ministrem spravedlnosti ODS Jiřím Pospíšilem předložit komplexní úpravu problematiky odposlechů. Hodlají změnit například praxi, že neoprávněný odposlech není trestným činem. Nelíbí se jim ani to, že člověk, který byl bezdůvodně odposloucháván, nemá možnost se právní cestou bránit.