Odsouzený za sprejerství vyzdobil za trest klubovnu graffiti

Ilustrační foto: Štěpánka Budková

Napravit chyby, vykonat trest na svobodě v místě bydliště a po skončení trestu mít znovu čistý trestný rejstřík. Trest obecně prospěšných prací je druhý nejčastěji ukládaný alternativní trest v Česku. Nejvíce je ukládán odsouzeným za krádeže.

Obecně prospěšné práce byly donedávna nejčastěji ukládaný alternativní trest v Česku. Za rok 2018 bylo uloženo 965 tisíc hodin obecně prospěšných prací. Z toho jich pachatelé odpracovali 909 tisíc. Dnes se tento typ trestu ukládá méně než v předchozích letech. Soud může místo něj ukládat jiné alternativy, například dohled probačního úředníka, peněžité tresty nebo domácí vězení.

Marek Tkáč,  foto: Probační a mediační služba
U obecně prospěšných prací má pachatel možnost trestný čin odčinit svou vlastní aktivitou, popisuje náměstek Probační a mediační služby Marek Tkáč: „Trest obecně prospěšných prací je možné uložit odsouzenému, který spáchal trestný čin, jehož horní hranice sazby nepřesahuje pět let a spočívá v povinnosti odsouzeného odpracovat ve svém volném čase osobně bezplatně počet hodin, které mu soud stanoví. Trest obecně prospěšných prací je specifický už jenom tím, že se jedná o soudem uloženou povinnost vykonat nějakou činnost, to znamená je tam zakomponovaný aktivní prvek. Nejde jen o to, něco pasivně strpět, třeba být doma jako u trestu domácího vězení nebo třeba u nepodmíněného trestu, že je člověku odebrána svoboda nebo je omezen na svobodě."

Jako součást trestu obecně prospěšných prací může soud uložit i povinnost nebo omezení po celou dobu výkonu trestu. V tom případě musí odsouzení navíc uhradit škodu, kterou svým činem způsobili nebo nepít alkohol po celou dobu trvání trestu, nejen při výkonu prospěšných prací.

Probační úřad dohlíží

Trest obecně prospěšných prací se v Česku uděluje nejčastěji za krádeže. Odsouzený odpracuje 50 až 300 hodin. Pokud trest úspěšně vykoná, je mu vymazán záznam z trestního rejstříku. V opačném případě následuje domácí či klasické vězení, nebo peněžitý trest.

„Poměr přeměny je jednu ku jedné podle stávající legislativy, to znamená jedna neodpracovaná hodina je jeden den ve vězení. Jde o svobodu člověka, proto se opravdu snažíme, aby každá hodina, která byla odpracovaná byla dokazatelná, průkazná a transparentní a i opačně, aby každá neodpracovaná hodina byla jasná," vysvětluje Jana Burianová, probační úředník střediska Prachatice.

Mladý sprejer vyzdobil klubovnu

Ilustrační foto: Štěpánka Budková
Obecně prospěšné práce nesmí sloužit k výdělečné činnosti odsouzeného a trest je třeba vykonávat osobně ve volném čase. Odsouzení mají možnost odčinit svou chybu v obci v rámci komunity, kde žijí. Nejčastěji odsouzení vykonávají úklidové a údržbové práce, popisuje Blanka Dejnožková, vedoucí střediska Probační a mediační služby v Liberci: „Nejčastěji máme klienty za trestné činy krádeže, trestný čin zanedbání povinné výživy, to znamená ti, co neplatí alimenty, hodně odsouzených k obecně prospěšným pracím je za maření úředního rozhodnutí, když řídí bez řidičského oprávnění, dále pak za výtržnictví, ublížení na zdraví, řízení pod vlivem návykové látky a podobně."

Po celou dobu výkonu trestu mají odsouzené pod dohledem pracovníci probační a mediační služby. Ta má za úkol s obviněným tuto formu trestu předjednat a zároveň vyjednává s organizacemi o umístění odsouzených, přihlíží se i na jejich schopnosti či profesi. Probační pracovníci se snaží vyhovět obou stranám. Mají zájem na tom, aby práce pachateli vyhovovala a byl tak motivovaný trest úspěšně dokončit.

Foto: Probační a mediační služba
„Nejčastěji to jsou pomocné a úklidové práce, to znamená bez zvláštních požadavků na výkon. Co se týče rarit, měli jsme tu odsouzeného kuchaře, který vypomohl na dětském táboře, kde vařil pro děti, tuto pomoc velmi vítali. Naopak jsme tu měli mladého chlapce odsouzeného za sprejerství a ten v domě dětí a mládeže vymaloval, posprejoval klubovnu, toho si také velmi cenili," dodává Dejnožková.

Práce se nesmí jinak ošidit

Nejčastěji se obecně prospěšné práce vykonávají pro městské a obecní úřady, školy, zdravotnická zařízení, neziskové organizace a různé spolky. Důležité je najít společnou řeč mezi organizacemi a odsouzenými. Lidský přístup k pachatelům má bez pochyby arciděkan Radek Jurnečka, který působí v Liberci. V průběhu let si k sobě vzal okolo stovky odsouzených. Říká, že trest u něj úspěšně vykonaly tři čtvrtiny klientů. S řadou z nich udržuje přátelský vztah i po odpracování trestu.

Foto: ČT24
„Klienti většinou dělají práce úklidového charakteru nebo základní věci na údržbu, ale hlavně vyklízí různé prostory. Asi si každý umí představit, jak vypadá půdní prostor kostela, kde se třeba šedesát, sedmdesát let jenom shromažďovalo a nic se tam neuklízelo. Když tam přijdeme s těmi kluky, tak je to několik desítek pytlů všeho možného, co musíme vyklidit a vytahat. Převážná část těch zkušeností je pozitivní. Samozřejmě se najdou lidé, kteří obecně prospěšné práce chtějí různým způsobem ošidit, pokouší se najít různé cesty, ptají se, jestli si s sebou nemohou vzít třeba manželku nebo děti, kteří by jim pomohli. Tyto věci samozřejmě nepřichází v úvahu. Většina těchto klientů jsou lidé, kteří chápou to, že to je možnost, která se jim nabízí, a pokud jí nevyužijí, tak se jim život trochu ztíží,"říká arciděkan Jurnečka.

Organizací, kde je možné obecně prospěšné práce vykonávat, je po Česku okolo 6300. V některých oblastech je ale poskytovatelů málo a s dojížděním mimo okres by musel pachatel souhlasit. Obecně prospěšné práce jsou výhodné i finančně. Poskytovatelé, potažmo stát, ušetřili díky odpracovaným hodinám v přepočtu až 100 milionů korun.