Orlík, největší přehrada v Česku byla dokončená před 60 lety

Orlická přehrada

Vodní nádrž Orlík je podle objemu zadržované vody největší českou přehradou. Byla dostavěná 22. prosince 1961.

Stavba vodní nádrže Orlík | Foto:  Povodí Vltavy

Přehradě muselo ustoupit několik vesnic a samot, celkem asi 650 stavení, 14 mlýnů a velký počet pil.

O tom, že přehrada povede údolím mezi soutokem Vltavy s Otavou, bylo rozhodnuto už v roce 1911. Měla sloužit energetickým účelům, ale k realizaci nedošlo.

Znovu byl návrh oprášen v polovině 40. let. Tehdy bylo údolí důsledně prozkoumané geology a vznikl projekt přehrady.

Zachráněn byl empírový řetězový most i románský kostelík

Řetězový most z Podolska | Foto: Barbora Němcová,  Radio Prague International

Stavba elektrárny začala v květnu 1959 a na konci září 1960 se začalo s napouštěním nádrže. Hned následující rok na jaře bylo uvedeno do zkušebního provozu první ze čtyř soustrojí vyrábějících elektřinu.

Hrozilo, že pod hladinou skončí empírový řetězový most z Podolska. Unikátní technická památka ale byla rozebrána a po jednotlivých částech přemístěna ke Stádleci na Táborsku, kde se nad řekou Lužnicí klene dodnes.

Přestěhovat se musel i románský kostelík svatého Bartoloměje v Červené nad Vltavou, který byl před zaplavením zachráněn přesunem na nedaleké výše položené místo. Velká pozornost byla věnována zabezpečení hradů Orlík a Zvíkov, stojících do té doby vysoko nad řekou.

Hrad Zvíkov nad Orlickou přehradou | Foto: Jana Matznerová,  Český rozhlas

Přehrada poskytla čas před evakuací při povodních

Vodní nádrž Orlík | Foto: Štěpánka Budková,  Radio Prague International

Dnes je přehrada i vyhledávanou turistickou lokalitou. Sedmdesát kilometrů dlouhé umělé jezero pokrývá 26 kilometrů čtverečních.

Při povodních v srpnu 2002 dokázala Orlická přehrada spolu s dalšími součástmi vltavské kaskády prodloužit čas potřebný pro evakuaci obyvatel a přípravu protipovodňových opatření v Praze i dalších městech a obcích.

9
49.560848781457565
14.159483095675483
default
49.560848781457565
14.159483095675483
Autoři: Zdeňka Kuchyňová , ČTK
klíčová slova:

Související

  • Česká nej

    Největší, nejmenší, nejrychlejší, nejkrásnější, .... jedinečné.