Ostravská noc vědců se bude věnovat tématu bezpečnosti

Ostravská Noc vědců, do níž se letos zapojí obě ostravské univerzity, se bude věnovat tématu bezpečnosti. "Ostravská noc vědců nabídne neotřelé úhly pohledu na (ne)bezpečí v různých jeho formách - ať už se jedná o ohrožení mateřského jazyka, budoucnosti Evropy, nebezpečnou faunu a flóru, přehmat při poskytování první pomoci, při pohybu v kyberprostoru, při návratu z ulice zpět do života, bezpečnost našeho zdraví a prevenci závažných onemocnění nebo pocit bezpečí, který člověku dokáže dát canisterapie," uvedla koordinátorka akce Tereza Gerthnerová. Návštěvníci uvidí ukázky zásahů s koňmi a psy, osvojí si základy sebeobrany nebo si budou moci prohlédnout záchranářskou techniku.