Památník Velké Moravy zahajuje výstavu věnovanou vampýrům

Vampir-Grab

V Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště začíná výstava nazvaná Vampyrismus. Co se pod tajemným názvem skrývá, na to jsme se zeptali archeologa Miroslava Vaškových ze Slováckého muzea.

Miroslav Vaškových
Vy teď otevíráte novou výstavu Vampyrismus, mohl byste ji trochu přiblížit?

"Ano, my v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě otevíráme výstavu s tímto názvem a jejím cílem je seznámit lidi s aktuálními výsledky archeologických výzkumů, ve kterých byli ti vampýři objeveni, ale také i s tím, co to ten vampýrismus je, aby neměli jen představu, že je to spojené s hrabětem Drákulou, takže my jsme připravili ukázky hrobů těch tzv. vampýrů tak, jak je známe z archeologie a k nim chystáme doprovodný program, kterým je Noc s vampýrem."

Říkáte ukázky hrobů, znamená to, že máte nějaké opravdové "vampýry"?

"Samozřejmě. A ne jednoho. Tady na ploše Starého Města, hlavně na tom pohřebišti Na Valách, bylo objeveno těch tzv. vampýrských hrobů víc. Ony se dost výrazně odlišují svým uložením a provedením toho pohřbu od těch ostatních velkomoravských a postvelkomoravských pohřbů právě těmi protivampýrskými zásahy, které měly za cíl zabránit tomu zemřelému vstát z hrobu a vrátit se do světa živých, kde by mohl škodit.¨

Které konkrétní hroby vystavujete?

"Máme nachystaný hrob starší ženy, který byl objeven ve Starém Městě. Byla v době svého pohřbu svázána do kozelce, asi dost pevně nějakým provazem, protože i při tom rozpadu těla nedošlo k nějakému povolení a ona skutečně leží na pravém boku v takové dost skrčené poloze. Navíc jí chybí levá dlaň, o které předpokládáme, že byla zřejmě uťata.

Další tzv. vampýrským hrobem je hrob dítěte, je to podle antropologického vyhodnocení hrob osmileté dívky, která byla objevena minulý rok v areálu archeologického skanzenu v Modré. U ní se zase objevily jiné protivampýrské zásahy. V době jejího uložení do hrobu byla vykopána extrémně úzká jáma, to její tělo tam muselo být natlačeno, aby ani po smrti neměla ten klid a byla v nepohodlné poloze. Co bylo ale hlavní, tak v době pohřbu byla její lebka roztříštěna velkým kamenem, který tam zůstal zaklíněn až do té doby, než jsme hrob objevili a navíc to tělo bylo ještě zavaleno velkými kameny."

Vy chystáte takové netradiční zahájení expozice. Můžete jej popsat?

"To, co chystáme, je ten program Noc s vampýrem a skládá se z komentovaného výkladu k těm dvěma hrobům, které tam mohou návštěvníci vidět, je to doplněno i fotografiemi a texty jiných hrobů tzv. vampýrů nejen ze Starého Města a Modré.

Lidé, když se řekne vampýr, tak si vzpomenou na hraběte Drákulu, ale tato legenda o nemrtvých, kteří v noci vstávají z hrobu, aby škodili živým a sáli jim krev se táhne od staré Babylónie, starého Egypta přes Řeky a Římany až po období baroka. My máme nachystaný komentovaný výklad nejen k problematice těch velkomoravských vampýrů a jejich hrobů, ale i k tomu, jak se to projevovalo v jiných historických obdobích, jaké máme nálezy a případně zápisy v dobových pramenech, ať už to byly různé kroniky, anály, zprávy kupců apod."