Panorama I: Keltové zanechali v české populaci výrazné stopy

r_2100x1400_radio_praha.png

Větší české populace je oproti sousedům z okolních zemí mnohem odolnější vůči viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS. A to by mohlo pomoci vysvětlit záhadu, proč je u nás v porovnání s jinými evropskými zeměmi relativně málo nakažených lidí. Radiu Praha to řekl neurolog Rudolf Černý, konzultant AIDS centra ve Fakultní nemocnici Bulovka. Česká populace ale podle Černého vykazuje ještě další zvláštnosti.

Český lékař ale upozorňuje, že informace o možné větší odolnosti vůči viru HIV by v žádném případě neměla vést k polevení v ostražitosti vůči zákeřnému nepříteli. Navíc lidé těžko mohou vědět, zda zrovna oni mají onu ´správnou genetickou výbavu´. Odolnost vůči viru by totiž měl dávat zmutovaný gen. Jak se to pak projevuje?

"Je tady změna u některých proteinů na povrchu buňky lymfocytů a ty ztěžují průnik viru do buňky a tím i infekci."

Takovou biologickou ochranu má podle Černého asi 20 procent české populace. V germánské nebo románské populaci se taková dispozice vyskytuje jen u pěti procent lidí. Takto rozšířená mutace příslušného genu ale není nikde v okolních zemích. Ale to není všechno.

Neurolog Rudolf Černý, foto: Autor
"Česká populace má vůbec řadu genetických zvláštností oproti okolní populaci. Hodně se tady hovoří o Keltech a jejich dědictví. Existují některé jednoznačné doklady toho, že tu asi zůstal zachován dosti výrazně keltský genofond oproti okolním zemím. Zejména to bylo sledováno na genetice mukoviscidózy (též Cystická Fibróza. Jedna z nejrozšířenějších dědičných poruch metabolizmu u dětí. Ovlivňuje mnoho orgánů, především žláz produkujících hlen. Pozn. ZV). Tento výzkum ukázal, že geny, které způsobují mukoviscidózu, jsou potom společné s keltskými populacemi ve Skotsku, Irsku a ve Walesu. Některé ty geny byly populačně sledovány v celé Evropě. Jde zejména o geny spojené s některými onemocněními, nejen s mukoviscidózou. Nicméně o tom nejsem kompetentní hovořit. Tím se zabývalo třeba oddělení profesora Macka z fakultní nemocnice v Praze- Motole. Nezabývali se ale tím HIV."

Říká neurolog Rudolf Černý. Jeho slova ovšem mohou vyvolat i hodně spekulativní otázku. Souvisí nějak větší biologická odolnost části české populace vůči viru HIV s tím, že tato část populace v sobě nese i keltský genofond?