Péče o zaměstnance se podnikům vyplatí

V Česku byl v pondělí zahájen v praxi nový program, jehož cílem je zvýšit výkonnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků prostřednictvím investic do lidských zdrojů, tedy do svých zaměstnanců. Využívá se přitom systém, který dnes patří k nejrozšířenějším na světě. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Jakub Juříček, foto: Autor
Program, jehož garantem je vládní agentura Czechinvest, chce přenést do firem v Česku velmi cenné know-how ze zahraničí, známé jako standard Investors in People. Jde v podstatě o to naučit podniky efektivně komunikovat se zaměstnanci a rozvíjet jejich schopnosti. Jak řekl Radiu Praha Jakub Juříček, ředitel odboru lidských zdrojů agentury Czechinvest, standard Investors in People vznikl v roce 1991 ve Velké Británii. Vláda tam provedla průzkum, aby zjistila, proč mnohé podniky v Británii silně zaostávají ve výkonnosti, zatímco jiné jsou velmi úspěšné. Zjištění bylo překvapující. Úspěšné podniky věnovaly zvláštní péči svým zaměstnancům. Na základě jejich postupů pak byl ve spolupráci s odbory vypracován zmíněný standard. V současné době ho v Británii uplatňuje více než 35 tisíc podniků a organizací. Jejich výkonnost šla vesměs nahoru.

"Po zavedení standardu ty podniky, které před tím zaostávaly, rapidně stouply na onom pomyslném žebříčku výkonnosti."

Byla to iniciativa Czechinvestu pokusit se zavést v Česku projekt Investors in People?

"Ano, my jsme v rámci našich rozvojových aktivit hledali něco, co bychom mohli nabídnout českým podnikům. A právě v oblasti lidských zdrojů se jevila jako výborná možnost převést celý ten standard a systém k nám."

Jak to konkrétně probíhá?

"V současné době jsme vybrali prvních 15 českých podniků, které jsou s to si ten standard zavést. Nicméně ten projekt není v první fázi jen o podnicích. Jde také o zaškolení prvních českých poradců, prvních českých auditorů a přenesení celého know-how do Česka."

Co bude vlastně znamenat pro podniky zapojení se do standardu Investors in People?

"Získají vynikající nástroj pro řízení a hlavně rozvoj lidských zdrojů. Prostřednictvím zaměstnanců mohou zvyšovat svou výkonnost, mohou získávat pro práci v podniku lepší uchazeče. Tento nástroj po zavedení snižuje i fluktuaci a nemocnost, což jsou klíčové ukazatele, které podniky sledují."

Jakým způsobem může přijatý standard snižovat třeba fluktuaci?

"Každý zaměstnanec, který přichází do podniku se standardem, musí projít třeba tzv. úvodním kolečkem, proškolením, během něhož získá bližší povědomí nejen o firmě, o jejích cílech, ale také o celé škále vlastních možností kariérního postupu ve firmě. Firma s ním jedná otevřeně, na rovinu, ví na čem je."

Vladimír Starý, foto: Autor
A to ho motivuje k lepšímu výkonu, zvyšuje jeho sounáležitost s firmou...

"Přesně tak. Motivace je jednou z oblastí, kterou ten standard sleduje."

Jak se vlastně stanoví kritéria pro získání osvědčení Investors in People? Kdo kontroluje jejich dodržování?

"Ta kritéria byla stanovena právě ve Velké Británii. Vyhodnocování jednotlivých podniků v České republice budou provádět nejprve auditoři z Velké Británie a po zaškolení i čeští auditoři."

Podpoří stát nějakým způsobem ty podniky, které se zapojí do projektu?

"Stát tuto aktivitu podporuje už tím, že je vlastníkem agentury Czechinvest. Za druhé jsou zde prostředky z fondu Phare 2002. Podniky mohou čerpat až 65 procent podpory na zavedení standardu."

Jen tak mimochodem, nezdá se vám ten termín "lidské zdroje" hodně ošklivý, vzbuzující svým způsobem různé nepříjemné asociace? Nenašlo by se něco vhodnějšího?

"Je to v poslední době hodně zprofanovaný termín. Mohla by ho nahradit slova zaměstnanci, lidé pracující pro podnik..."

V Česku se jako jedna z prvních přihlásila do projektu farmaceutická firma Boehringer Ingelheim. Toto pondělí se také před zástupci Czechinvestu veřejně zavázala, že bude o získání standardu skutečně usilovat. Podle ředitele společnosti Vladimíra Starého vůbec nejde o formalitu.

"My jsme se nerozhodli, že budeme usilovat zrovna o standard. Rádi bychom udělali něco pro naše zaměstnance, rádi bychom opravdu zavedli určitou úroveň komunikace v naší organizaci, která by měla vést k celkovému zlepšení úrovně naší práce. Ten standard, ke kterému jsme se přihlásili, je jenom cesta k tomu našemu úsilí."