Philip Morris a antitržní socialisté

Dosti živý ohlas vyvolala v Česku zpráva, kterou si dala vypracovat česká filiálka americké tabákové firmy Philip Morris. Z jedné pasáže zprávy jako by vyplývalo, že kouření Čechů je vlastně pro stát velmi výhodné, protože kuřáci dříve umřou a ušetří tím státu část starostí o starobní důchody. Prakticky všichni, kdo se ke zprávě v uplynulých dnech vyjádřili, ji rozhořčeně odmítli. Jednotnou frontu vlastně porušil jen zapřísáhlý nekuřák předseda sněmovny a ODS Václav Klaus, který se firmy Philip Morris nepřímo zastal. Učinil tak ovšem, jak uvádí Zdeněk Vališ, dosti nešťastným způsobem.

Václav Klaus se nechal v Hospodářských novinách slyšet, že nic takového není ve zprávě napsáno a vyslovuje údiv nad titulky novinových článků typu Mrtví šetří miliardy. Ty ho inspirují k dalšímu tvrzení, že hysterie našich moralistů je zase tady. Mnozí čeští moralisté skutečně občas dospívají až do stadia, které irituje nejen Klause, jenže v tomto případě je šéf sněmovny a ODS očividně vedle. Sám přiznává, že zprávu pro firmu Philip Morris vlastně vůbec nečetl. Kdyby tak učinil, mohl si ušetřit vlastní sebeztrapnění. Ono tam totiž opravdu stojí černé na bílém, co vše může stát ušetřit zkrácenou průměrnou délkou života kuřáků. A to je bezesporu silný tabák! Však také zmíněná pasáž zprávy vyvolala zděšení a ostře negativní reakci i jinde ve světě.

Na výsledném dojmu nic nemění ani prohlášení kutnohorské tabákové firmy, která se od formulací o státně úsporných mrtvolách distancovala a považuje je za vytržené z kontextu. Šlo prý jen o pouhé porovnání čísel. Václava Klause ale především vyvedlo z míry něco mnohem zásadnějšího. Celý případ je prý opět ukázkou klasického souboje lidské svobody s nesvobodou a sporu o dělitelnosti či nedělitelnosti svobody. Od této filosoficky laděné teze pak dospívá Klaus k vyvrcholení, známému z většiny jeho úvah. V kauze jde podle něj opět o to, zda se spoléhat na trh, jako na základní mechanismus lidských vztahů na horizontální úrovni. Na odmítání této ústřední myšlenky středověkých katolických učenců byl podle Klause vybudován i celý Marxův socialismus. A teď totéž uvažování znovu vítězně táhne Evropu a Amerikou.

V tomto ohledu dají jistě Klausovi mnozí za pravdu. Dnešní módní levičáctví kamuflované často okázalým liberalismem pociťuje už hodně lidí jako civilizační hrozbu. Ale jak toto vše souvisí s cynickou radou obsaženou ve zprávě pro společnost Philip Morris, s radou adresovanou vlastně české vládě? Odpověď čtenář v Klausově stati nenajde. Šéf sněmovny a ODS pouze v závěru vyjadřuje přesvědčení, že mediální spor o zprávu není o kouření, ale právě o reakci antitržních socialistů roztroušených v různých stranách. Tvrdit něco takového je ovšem také silný tabák. V Klausově případě by se to už dalo nazvat přímo posedlostí vidět za vším kejkle a podrazy takzvaně samozvaných majitelů pravdy a lásky. Možná už jako zapřísáhlý nekuřák podezírá z antitržní intriky i šiřitele hesla Kouření škodí zdraví.