Pietní shromáždění věnované 50. výročí popravy doktorky Milady Horákové

Milada Horáková

Jak jsme vás v úterní rubrice informovali, před padesáti lety byla popravena spolu s dalšími politickými vězni Milada Horáková. Členové konfederace politických vězňů a předsedové ODS, Unie svobody, KDU - ČSL a ODA si připomněli popravy a mučení politických vězňů a pronásledování lidí totalitními režimy na pražském Žofíně. Ekumenickou bohoslužbou a položením věnců k nově upravenému památníku obětí totalitních režimů na pražském vyšehradském hřbitově pak vzpomínkové akce v hlavním městě pokračovaly. Další informace má Eva Petržílková:

Milada Horáková
Ekumenická bohoslužba a vzpomínkové shromáždění za účasti prezidenta Václava Havla se konalo v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Oběť popravené právničky vyzdvihli během bohoslužby prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík, patriarcha Církve Československé husitské Josef Špak a také kardinál Miloslav Vlk. Ten mimo jiné řekl, že na Miladě Horákové byla spáchána justiční vražda, ale ona stála nezlomená čelem k totalitnímu režimu..

"Tváří v tvář totalitě neměla asi jinou účinnější zbraň než výmluvně rezignovat, jakoby vykřiknout svým ženským hlasem. Mnozí muži tehdy mlčeli a krčili se."

Synodní senior České církve evangelické a předseda Ekumenické rady církv Pavel Smetana pak uvedl, že Milada Horáková se nikdy nepoddala a nikdy nikoho nezradila, přebírala odpovědnost za druhé a tuto odpovědnost nesla...

"Je to svědectví o tom, že člověk je připraven k jakékoliv oběti. Někdy i docela malé a drobné, někdy k veliké oběti, že nebude zapomenut, že i společnost, která ja jakkoliv ubitá, jednoho dne rozpozná, kdo byli její velicí lidé, kteří se zasloužili o budoucnost našeho národa."

Po církevním aktu odešli účastníci vzpomínky položit věnce a květiny k památníku obětí totalitních režimů na vyšehradském hřbitově. Shromáždění bylo zakončeno zpěvem české hymny za doprovodu hudby hradní stráže. Klub Milady Horákové, který se na organizaci pietního aktu podílel, vznikl v prosinci 1989. Dnes jej tvoří převážně bývalí političtí vězňové či příslušníci jejich rodin.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio