Počty HIV pozitivních a nemocných AIDS v ČR výrazně nerostou

V České republice se v prvních třech měsících letošního roku počet HIV pozitivních lidí zvýšil o 22 a bylo zjištěno šest nových onemocnění AIDS. Loni v porovnání s rokem 2003 stoupl počet nakažených o 75 a počet nemocných o 12 pacientů. Situace v Česku je relativně dobrá a výrazně se nemění. Mírný nárůst počtu nemocných není statisticky významný, řekl manažer národního boje proti AIDS Jaroslav Jedlička. Počet lidí infikovaných virem HIV by se podle jeho názoru mohl zvýšit, pokud by nákaza ve větším rozsahu zasáhla komunitu narkomanů.

Od roku 1986 do konce prvního čtvrtletí letošního roku bylo v Česku celkem evidováno 759 HIV pozitivních lidí. U 190 nakažených se rozvinulo onemocnění AIDS. Z těchto pacientů 113 zemřelo. Do statistiky jsou zahrnuti Češi a cizinci s trvalým pobytem v ČR. Skutečný počet infikovaných by mohl být podle Jedličky dvoj- až trojnásobný.