Počet HIV pozitivních mírně poklesl, důvodem je lepší léčba i nezájem o vyšetření

V České republice letos nepatrně poklesl výskyt viru HIV, který způsobuje smrtelné onemocnění AIDS. Vyplývá to z nových statistik, které zveřejnila Národní referenční laboratoř pro AIDS. Odborníci zatím nemají pro pokles vysvětlení. Data jsou překvapivá i v porovnání s minulým desetiletím, kdy počet nakažených lidí stoupal. Vědci ale často zdůrazňují, že v Česku dlouhodobě klesá počet lidí, kteří se nechávají na AIDS dobrovolně vyšetřit.

Statistické údaje shrnuje doktor Radek Malý ze Státního zdravotního ústavu.

"V posledních zhruba sedmi nebo osmi letech došlo k výraznému počtu pozitivních případů v České republice. Loni bylo zachyceno za celý rok 180 nových případů, letos za deset měsíců je to 127. Čili je to pravděpodobně méně, než loni. Zatím není jasné, jak tento pokles interpretovat. Jednou z možných příčin může být to, že poklesly počty vyšetření. Čili to by směřovalo někam do preventivní péče a poklesly i počty vyšetření indikovaných z důvodů klinických. I tam je nějaký prostor pro zlepšování."

A jaké jsou souhrnné statistiky za celé období sledování výskytu nemoci?

"Z celkového počtu 1649 případů HIV pozitivity propuklo onemocnění AIDS u 336. Z nich už 250 zemřelo. Jedná se o úmrtí buďto na AIDS - 176 případů, nebo z jiné příčiny, kterých bylo 174."

Ze 127 lidí, kteří onemocněli letos, je přitom většina mužů - celkem 115. 31 lidí byli cizí státní příslušníci, mezi nimi převažovali Ukrajinci, kterých bylo osm. Na poklesu počtu případů se v letošním roce podílelo hlavně snížení výskytu u žen a heterosexuálních mužů. Téměř polovina nových případů výskytu viru HIV je v Praze, následuje Středočeský a Plzeňský kraj. HIV pozitivním matkám se letos narodily 2 děti. Virus HIV může přenášet několika způsoby, nejčastěji nechráněným pohlavním stykem. Zde významnou skupinu tvoří homosexuální páry. Lidé se ale mohou nakazit i při užívání drog. Pokračuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro AIDS Vratislav Němeček.

"V různých evropských zemích ty poměry způsobu přenosu se liší, pro Českou republiku je zatím charakteristické a zaplať pánbů za to, že se minimálně podílí na přenosu intervenózní narkomanie. U nás je zase to specifikum, že 75 procent hlášených případů je právě v té skupině, kde dochází k přenosu homosexuální a bisexuální cestou."

Další riziko nákazy dříve představovalo dárcovství krve, která se dříve proti přítomnosti HIV netestovala. To už ale dnes není možné, zdůrazňuje Vratislav Němeček.

"Při screeningu krve v transfuzní službě, který se provádí velice důsledně, samozřejmě dojde k záchytu. Ty záchyty jsou ojedinělé. Maxima bylo dosaženo před dvěma lety, to byl záchyt devíti nebo deseti případů. Samozřejmě, i ty rizikové nakažené osoby se mohou pokusit dát krev nebo to mohou využít k tomu, že se takto bezplatně nechají otestovat. Samozřejmě ta kontrola je velice striktní. Nenašel se žádný případ, kdy by došlo k infekci krví po zavedení toho screeningu. Samozřejmě jsou známy případy před zavedením screeningu, tedy před rokem 1985."

V České republice je možné nechat se bezplatně otestovat na přítomnost viru HIV. Ve třech českých městech funguje například Dům světla, který nejen provádí testování, ale pomáhá i nemocným a jejich rodinám. Provozuje i seznamku pro HIV pozitivní. Za vyšetření se platí v síti státních zdravotních ústavů, možné je nechat se vyšetřit i u praktického lékaře. Tam vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. Jak zdůrazňuje Vratislav Němeček, možnost volného testování musí být zachována.

"Já se domnívám, že stále musí existovat možnost bezplatného otestování. Je otázka, kolik těch možností je, kolik je takovýchto pracovišť, center nebo zařízení bude fungovat."

Oproti výskytu AIDS v České republice stále roste výskyt syfilis. V loňském roce zachyceno víc než tisíc nových případů.