Počet nakažených HIV se loni v Česku rekordně zvýšil

r_2100x1400_radio_praha.png

Nemocných AIDS a nakažených virem HIV v České republice přibývá. Loni počet nakažených rekordně stoupl o více než 120 nových případů. Vyplývá to ze statistik, které ve čtvrtek představil Miroslav Hlavatý z Domu světla. Co je příčinou takového nárůstu a jak je na tom Česká republika v oblasti boje s touto chorobou?

Počet nakažených HIV či nemocných AIDS v Česku loni rekordně stoupl. Ke konci prosince statistiky evidovaly 1042 HIV pozitivních a více než 239 nemocných AIDS, celkem 133 nemocných zemřelo. Miroslav Hlavatý z Domu světla, kde se problematikou AIDS zabývají a nabízejí pomoc lidem nějakým způsobem postiženým touto nemocí, vysvětluje, co může být příčinou tohoto stavu.

"Tak bohužel mladý člověk už ztratil obavu z HIV infekce a onemocnění AIDS, stále přetrvává ta vize nás se to netýká, nám se to nemůže stát. Ta druhá věc je to, že si každý myslí, že pokud dojde k infekci HIV, tak dneska lékaři dokáží zázraky. Musíme ale dodat, že se daří lékařům maximálně v případě, když je včasná diagnostika, když se včas přijde na HIV infekci."

Velkým problémem v boji s touto nemocí je to, že řada lidí o svém nakažení ani neví. Dá se odhadnout, kolik takových lidí je v České republice?

"Záleží na tom, komu tu otázku položíte. K 31. prosinci Národní referenční laboratoř hlásila, že má 1042 lidí evidovaných v České republice jako HIV pozitivních. Státní úředník odhaduje trojnásobek až pětinásobek tohoto čísla. Já bohužel, jako člověk z praxe a pracující na ulici, odhaduji desetinásobek, takže podle mého je v České republice 9 000 lidí, kteří o své HIV infekci neví,"říká Miroslav Hlavatý a upozorňuje na to, že o HIV či AIDS se v

Džamila Stehlíková, foto: ČTK
Česku moc nemluví a vinu na tom nesou podle něj také média, která se o tuto problematiku málo zajímají, což samozřejmě zhoršuje informovanost veřejnosti o AIDS: o způsobech přenosu této nemoci nebo třeba o prevenci. Peníze, které vláda dává na léčbu a prevenci klesají. V roce 1996 to bylo asi 67 milionů korun, loni jen téměř 20 milionů korun. Podle ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové, ale vláda letos zpětinásobila peníze na prevenci. Její součástí bude i informační kampaň, týkající se AIDS a HIV, která se má konat v květnu.

Jak je na tom Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi? "Patříme mezi země s menším výskytem, ale je otázka, kdy to bouchne. Ten nárůst a rok 2007 k tomu ukazuje. V roce 2005 bylo 90 nových diagnóz, v roce 2006 bylo nových diagnóz 93. A to jsem nazval rok 2006 černým rokem a teď marně přemýšlím, jakou barvu dám roku 2007."

Nejvíce nakažených v České republice v přepočtu na obyvatele je v současné době v Praze a Karlovarském kraji.