Podle hloubkového průzkumu jsou Češi s výhradami pro euroústavu

Češi zatím nevědí prakticky nic o obsahu ústavní smlouvy EU, jejíž ratifikace začala v 25 členských státech. Většina české společnosti se k ústavě staví spíše pozitivně; většina má ovšem také výhrady zejména k délce a nesrozumitelnosti dokumentu. Dílčí informace o něm mají výhradně z médií a od politiků a přejí si dovědět se víc. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění, který provedla v lednu pro Evropskou komisi firma Mareco, součást sítě Optem, jež připravuje pravidelné průzkumy Eurobarometr.

Autoři studie dospěli k závěru, že vzhledem k naprosté neznalosti obsahu ústavy je třeba mít pochybnosti o 40-50 procentech odpovědí. Průzkum odhalil, že lidé příznivě naklonění EU mají také vesměs kladný názor na ústavu. Autoři si všímají "širokého přesvědčení", že ČR si vyjednala špatné podmínky členství v EU. Většina respondentů se obává, že v unii mají rozhodující slovo velké země a na malé se nehledí. Udávají také množství příkladů negativního vlivu EU na jejich životy, které s unií nemají nic nebo málo společného - důvodem bude podle zprávy pochybné informování v médiích či záměrné využívání EU politiky pro prosazování jejich zájmů. Z dalších negativních názorů velmi rozšířených v české veřejnosti odhalil průzkum rozladění kvůli odkladu volného pohybu pracovních sil a odpor k přebujelé a přeplacené bruselské byrokracii.