Podniky vypustily méně rakovinotvorných škodlivin, Spolana více

Podnikem, který loni meziročně podstatně zvýšil znečišťování životního prostředí, je podle ekologů středočeská chemička Spolana Neratovice. Sdružení Arnika ji vyhlásilo Skokanem roku. Oproti ostatním podnikům navýšila množství vypouštěných emisí do ovzduší a vody, uvedli ekologové na tiskové konferenci. Z údajů, které samy podniky nahlašují do národního Integrovaného registru znečišťování (IRZ), vyšší množství dioxinů vypouštěly ve svých odpadech i pražská a brněnská spalovna komunálního odpadu. Za pozitivní nicméně Arnika považuje, že se celkové množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do registru meziročně mírně snížilo.