Poslanci schválili existenci Nejvyššího správního soudu, který má sídlit v Brně

Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš

Poslanecká sněmovna schválila existenci Nejvyššího správního soudu. Od začátku příštího roku by se měl zabývat mimo jiné volebními spory a problémy, které se vyskytnou například při registraci či rozpouštění politických stran. Více informací má Zdeňka Kuchyňová

Pokud soud, jehož existenci musí ještě potvrdit Senát a podepsat prezident republiky, skutečně vznikne, bude to přesně deset let poté, co začala platit Ústava, která jeho existenci dosud marně předpokládala. Podle ministra spravedlnosti Jaroslava Bureše bude nová instituce přínosná i pro občany:

"Velkým přínosem zákona je také obrana , která je dávána zejména do rukou občanů proti nečinnosti správního úřadu . Jestliže správní úřad nerozhodne v odpovídající lhůtě o žádosti právnícké nebo fyzické osoby, má právo ta osoba obrátit se na soud, aby uložil správnímu úřadu nechť rozhodne."

Lidé si budou moci u soudu nejen stěžovat proti úředním rozhodnutím, ale i hledat ochranu před nezákonnými zásahy správních orgánů, jako třeba státní či obecní policie. Významnou novinkou je to, že soudy budou zkoumat nejen formální soulad správních rozhodnutí se zákonem, ale i to, zda úřady rozhodly věcně správně. S podobnými stížnostmi se mnozí lidé nyní obracejí na úřad ombudsmana, nebo-li veřejného ochránce práv. Jeho mluvčí Marcela Horáková odpověděla Radiu Praha na otázku, zda si od zřízení Nejvyššího správního soudu slibují úbytek práce.

"Podle veřejného ochránce práv doktora Motejla to zřejmě nebude tak horké , protože Nejvyšší správní soud bude řešit věci aktiální, kdežto kancelář veřejného ochránce práv má řadu podnětů, řadu stížností i staršího data a dalo by se říct, že těch je většina."

Při jednání o Nejvyšším správním soudu vedli poslanci spor o to, kde bude sídlit. Nakonec padlo rozhodnutí pro justiční centrum - jihomoravské Brno, kde již sídlí Nejvyšší a Ústavní soud. Ministr spravedlnosti Bureš se však obává, že soud začne pracovat v provizorních podmínkách, neboť na vybudování jeho brněnského sídla není dostatek peněz. Provizorně v Brně začínal krátce po svém zřízení i úřad ombudsmana. Jeho mluvčí Marcela Horáková však takové problémy u správního soudu neočekává.

"Jak upozornil primátor města Brna, je připraven udělat všechno pro to, aby Nejvyšší správní soud mohl začít pracovat v důstojných podmínkách už od prvního ledna příštího roku i kdyby měl k tomuto účelu vyčlenit z majetku města Brna i jiné prostory."

Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš původně navrhoval, aby Nejvyšší správní soud sídlil v Praze v budově nynějšího Vrchního soud, což by podle jeho názoru nekladlo prakticky žádné nároky na státní rozpočet.