Postavení hasičů zakotví nový zákon, jejich úkoly nezmění

Postavení hasičského záchranného sboru zakotví nový zákon. Vládní předloha, kterou schválila Sněmovna, základní úkoly hasičů nezmění. Budou nadále chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Novou předlohu vypracovalo ministerstvo vnitra kvůli tomu, že současná právní úprava je roztříštěná a různými novelizacemi z ní zbylo v podstatě torzo. Do zákona se dostanou i dobrovolní hasiči. Profesionální hasiči budou moci z jejich jednotek připravovat odřady civilní obrany pro stav ohrožení státu nebo válečný stav. Posílí se dotační možnosti pro dobrovolné hasiče.

Zákon zakotví, že hasiči mohou vstupovat do obydlí při důvodném podezření, že je ohrožen život nebo zdraví lidí, případně když hrozí škoda na majetku za více než 50.000 korun. Pokud tomu nebudou bránit okolnosti, budou si k tomuto kroku muset zajistit přítomnost nezúčastněného člověka. Lidé budou muset při zásahu respektovat pokyny hasičů.