Posun hranice pro legální sex je předmětem sporů

S novým trestním zákoníkem, který schválila Poslanecká sněmovna a který čeká na projednání Senátu, by mohlo do našeho právního řádu vstoupit mnoho novinek. Patří k nim moderní formy trestů, rozlišování tvrdých a měkkých drog, vymezení nových trestných činů. Další z nich je snížení hranice trestní zodpovědnosti mládeže z 15 na 14 let. Návrh s sebou nese jeden aspekt, na který se teď blíž zaměří Vilém Faltýnek.

Sněmovna snížení trestní zodpovědnosti na návrh Radima Chytky z ODS schválila poměrně těsně, pro bylo 79 ze 152 přítomných poslanců. Současně s tím byla ale posunuta i hranice věku pro legální pohlavní styk, rovněž z 15 na 14. Toto spojení dvou věcí pobouřilo sexuologa Petra Weisse:

"Nevím, kde se ta myšlenka v jejich hlavách zrodila, protože tyto dvě věci jsou samozřejmě naprosto nesouvisející. A i v jiných zemích, např. v Německu, je to různé. Tam je např. věk trestní odpovědnosti 14 let a zatímco věk pro koncenzuální pohlavní styk je 16 let. To je dokonce rozdíl dvou let."

Spoluautor zákona, právník Pavel Šámal se však hájí tím, že pokud řekneme, že člověk je tak dospělý, že může rozhodnout o trestném činu, může rozhodnout i o pohlavním styku. Poslanec Zdeněk Jičínský z právního výboru sněmovny říká:

"To je samozřejmě otázka politické vůle, která zvítězila, tak jak se ve sněmovně projevila, jinak je to samozřejmě věc, která je dlouhodobě předmětem sporů. Na to nedostanete jednoznačnou odpověď, protože není jednoznačná odpověď."

Podle sexuologa Weisse by nový zákon vystavil okrožení skupinu dětí od 14 do 15 let. Podle něj nikdo z politiků tento návrh s odborníky nekonzultoval a politici proto ponesou za tuto věkovou skupinu plnou zodpovědnost.

"Největší riziko je v tom, že děti, které rozhodně nejsou zralé ani somatosexuálně ani psychosexuálně pro zahájení pohlavního života, budou zpřístupněni sexuálním stykům s dospělými lidmi beztrestně. Beztrestně samozřejmě pro ty dospělé pachatele. Domnívám se, že v posledních letech se nijak neurychlilo ani tělesné ani psychické ani sociální dozrávání naší mládeže, takže nebyl jediný důvod, proč tento věk koncensu u nás měnit."

Weissova kolegyně, primářka sexuologického oddělení brněnské nemocnice u sv. Anny Markéta Sejbalová, naopak líčí případ, který potvrzuje správnost politického rozhodnutí:

"Projednávali jsme případ jednadvacetiletého muže, který se zamiloval do čtrnáctileté dívky, měl s ní vztah, ona posléze otěhotněla a porodila. Oni spolu nadále žijí, ten otec rodiny je na mateřské dovolené, dívka teď dokončila základní školu, ale on je samozřejmě stíhán pro trestný čin pohlavního zneužití. Takže v tomto případě, kdy jednání pachatele nebylo deviantní, je posun věkové hranice přínosem."

Ani Sejbalová ale nepopírá rizika, která zákon může přinést v ohrožení dospívajících dětí od 14 do 15 let. Připouští sice, že děti, zejména dívky, které jsou více ohroženy sexuálním stykem s dospělými, tělesně vyzrávají mezi 13 a 14 rokem:

"Řekla bych, že ve věku těch 14 let bývá naprostá většina dívek somatosexuálně vyzrálá."

Ale psychické zrání podle ní probíhá déle.

Poslanec Zdeněk Jičínský připomíná, že například sledovaná aféra kolem katarského prince, který byl nakonec vydán do své země, kde zůstal za sexuální trestnou činnost v Česku nepotrestán, by se v podmínkách nového trestního práva dostala na legální půdu. Sexuolog Petr Weiss publikoval knižně informace o situaci ve světě, z nichž vyplývá, že nejnižší věková hranice pro sex v Evropě je na Maltě a ve Vatikánu a činí pouhých 12 let. Naopak nejvyšší je v Severním Irsku - 18 let.