Pracující vězni budou mít vyšší odměny, schválila vláda

Pracující vězni budou mít vyšší odměny, schválil kabinet v rámci nařízení vlády. Ministerstvo spravedlnosti návrhem sleduje snížení zadluženosti vězňů, která je jedním z hlavních faktorů přispívajících k jejich recidivě. S úpravou odměn, jež se nezvyšovaly od roku 2000, souhlasí i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ministerstvo v důvodové zprávě návrhu uvádí, že finanční problémy jsou vedle ztráty rodinného zázemí či nemožnosti nalézt zaměstnání zásadní překážkou toho, aby vězeň na svobodě vedl řádný život. Zvyšování zaměstnanosti vězňů je jedním z hlavních úkolů vládou přijaté koncepce vězeňství do roku 2025. V současné době pracuje zhruba 9000 vězňů. Celkově si v českých věznicích odpykává trest kolem 20.600 lidí, část z nich ale zaměstnat nelze.

Pracující vězni pobírají odměnu v závislosti na tom, jak je jejich činnost odborně náročná. Dělí se na tři skupiny: nekvalifikovaní pracovníci berou 4500 korun měsíčně, vyučení dostávají 6750 korun a těm, kteří samostatně vykonávají práce vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání, náleží 9000. K těmto základním složkám se přičítají příplatky za přesčasy, za svátky, za práci v noci a za ztížené pracovní prostředí. Ohodnocení od dubna příštího roku se upravuje tak, že první skupina bude brát 5500, druhá 8250 a třetí 11.000 korun. Mimo to má vzniknout čtvrá skupina pro vysokoškolsky vzdělané vězně, kteří budou za činnost například pedagoga, projektanta nebo fyzioterapeuta dostávat 13.750 korun.