Prahu a Drážďany spojí dálnice

Ministři dopravy Česka a Německa Jaromír Schling a Reinhard Klimmt podepsali v úterý v Berlíně mezistátní dohodu, jejíž realizace usnadní automobilové spojení mezi Prahu a saskou metropoli Drážďany. Více informací má Josef Kubeczka.

Zmíněná dohoda říká, že k propojení dálnic D8 (na české straně) a A17 (na německé straně) dojde mostem na společném hraničním přechodu Krásný Les. Stavba mostu i celé dálnice, spojující obě města i státy, by měla být hotova v roce 2005. Spojení se stane součástí transevropské magistrály vedoucí z Hamburku do Istanbulu. Ministr Klimmt vyjádřil uspokojení nad tím, že "stavba mostu může nyní naplno začít" a vyslovil přesvědčení, že "bude sloužit nejen pohybu aut, ale i dalšímu sbližování občanů obou zemí". Vyhlásil zároveň jakési neoficiální sportovní soutěžení obou stran o to, která bude se stavbou na svém úseku hotova dřív. Ministr Schling ocenil vstřícný přístup německého kolegy a označil budované spojení za odstranění jedné z poslední bariér, která ještě na společné hranici existuje. Potvrdil, že obě strany předpokládají na novém úseku dálnice zavedení elektronicky vybíraného mýta, ale jen pro nákladní automobily od určité tonáže. Po podpisu dohody však ministr Schling připustil, že všechny problémy kolem stavby dálnice na českém území ještě vyřešeny nejsou. Podle jeho slov se na obou stranách hranice najdou lidé, kteří nepřejí žádné stavbě a chtějí za každou cenu kterékoliv z nich zabránit: Jaromír Schling vyjádřil přesvědčení, že ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí budou existující problémy brzy dořešeny. Miroslav Patrik z ekologického sdružení Děti Země byl podpisem smlouvy o dálnici D8 překvapen: Zatím je na české straně z 98 kilometrů dlouhé trasy D8 hotovo nebo rozestavěno asi šedesát procent. V roce 2001 bude dokončen šestnáctikilometrový úsek z Nové Vsi do Doksan. Ekologické sdružení Děti Země bude proti trase dálnice z Prahy do Drážďan, se kterou nesouhlasí, protestovat u soudu.