Předseda AV Drahoš udělil Akademické prémie dvěma vědcům

Předseda Akademie věd Jiří Drahoš letos ocenil Akademickou prémií Petra Pyška z Botanického ústavu a Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie. Akademická prémie znamená pro oceněné vědce a jejich týmy mimořádnou finanční podporu. Představuje dodatečné finanční prostředky na výzkum až do výše pěti milionů korun ročně, které jim jsou přidělovány z celoakademických prostředků po šest let.

Pyšek se svými spolupracovníky použije tyto peníze zejména na rozsáhlý terénní výzkum rostlinných invazí. Chce zkoumat rostliny známé z české přírody jinde ve světě. Pilotní projekt už uskutečnil na Novém Zélandu, letos začal výzkum v Severní Americe a výhledově vědci míří do jižní Afriky. Jsou to podle Pyška oblasti silně zatížené invazemi evropských druhů, mezi kterými je řada rostlin z Česka, například běžné druhy pcháčů, chrp, pelyněk, třezalka, jitrocel nebo některé jestřábníky. Jungwirth dostal podporu pro výzkum chování iontů ve slaných roztocích, kterému se věnuje už více než deset let. Nyní jeho tým zkoumá, jak na molekulové úrovni ionty různých solí ovlivňují procesy důležité pro život člověka.