Přehled tisku

Z českých deníků s datem 27. července 2000 vybírala Zdeňka Kuchyňová.

Ještě dříve, než začala, může s mezinárodní ostudou skončit mise jedenácti českých policistů. Ti se mají od září stát součástí policejních sil OSN v Kosovu. Mladá fronta Dnes uvádí, že téměř všichni dobrovolníci odmítají za současných podmínek odjet. Náklady na život ve válkou rozvrácené provincii jsou vyšší než prostředky, které jim vláda může podle zákona přidat k dietám OSN. A nejen to. Chybí řádné očkování, odpovídající příprava v misi, a až se vrátí bude jejich místo obsazené. Vlády jiných zemí přitom dobrovolníkům pro policejní sbor OSN v Kosovu vyplácejí až násobky běžných i tak vysokých rizikových příplatků. Mluvčí policejního prezidia Ivana Zelenáková dává policistům za pravdu. Dodala, že z diet si hradí ubytování, stravu, dopravu i informátory u místního obyvatelstva. Zákon o policii ani interní předpisy ministerstva vnitra však neumožňují - narozdíl od vojáků - vyplácet osobní ohodnocení a příplatek za riziko, uvádí Mladá fronta Dnes.

Archívy někdejšího komunistického vedení jsou opět tajné. Jak informují Lidové noviny, ještě před pár lety však byly mnohé dokumenty veřejně přístupné. V archívu tehdejšího ústředního výboru se nacházejí klíčové informace o dlouhých desetiletích komunistické diktatury. Příčinou ztíženého přístupu k těmto fasciklům je zákon o ochraně utajovaných skutečností. Když vstoupil v platnost, komunistické dokumenty - označené jako tajné byly opět nedostupné. Nový zákon měl výrazně zlepšit přístup k těmto dokumentům. A teď se zdá, že to je spíše naopak, říká historik Oldřich Tůma, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny. Jisté potíže připouštějí i zástupci úřadů, které mají materiály někdejšího vedení komunistické strany na starost, uvádějí Lidové noviny.

Vychvalovat komunismus je v Česku trestné. Jak píše Mladá fronta Dnes, v minulých dnech se o tom přesvědčil dvaadvacetiletý David Pěcha ze Šumperka. Ve svém internetovém časopise Pochodeň soustavně vydával články oslavující komunistické režimy a jejich představitele. České policii Pěchovy aktivity neunikly a mladý komunista je od minulého týdne obviněn z trestného činu "podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobody občanů". Měsíčník Pochodeň vydává Komunistická mládež Československa v Šumperku. Kromě internetové podoby vychází i tiskem, kameloti ho vnucují kolemjdoucím na ulici nebo ho lidé nečekaně objevují ve svých schránkách. Čtenář měsíčníku může mít pocit, že se náhle dostal do padesátých let. Články doplňují výzvy jako např. "Kapitalisté, kteří jsou dnes u moci, budou zlikvidováni a tvrdě potrestáni!". Právě na základě těchto myšlenek vznesl šumperský policejní vyšetřovatel proti Pěchovi obvinění, uzavírá Mladá fronta Dnes.

Možná budeme opět platit za jízdenku na železnici víc. Podle Zemských novin připravuje ministerstvo financí deregulaci cen v osobní železniční dopravě. Dobře informovaný zdroj listu potvrdil, že souhlas k tomu dal i ministr financí Pavel Mertlík. Jeho úřad odmítá nadále regulovat ceny jízdného, aby Českým drahám nemusel dorovnávat ztráty z přepravy osob. Podle Zemských novin letošní dotace činí 8 miliard korun. Státní podnik však na ministerstvu dopravy požaduje miliard 13. Prezident Liberálního institutu Jiří Schwarz Mertlíkův postoj považuje za jasný signál k reformě na železnici. České dráhy, které zvýšily se zavedením nového grafikonu ceny jízdenek o 10 procent, požadovaly zdražení až o třetinu. Musí ale brát na zřetel konkurenci soukromých autobusových dopravců, upozorňují Zemské noviny.

Česká republika má pověst země silně zapojené do mezinárodního obchodu s ohroženými zvířaty a rostlinami. Jak konstatuje deník Právo, podle specialistů z Českého inspektorátu životního prostředí jsou Češi schopni pašovat skoro cokoliv, jen když jim to dobře vynáší. Počet odhalených pašeráků rok od roku stoupá. V roce 1998 jich bylo 100, loni už 200. Jak řekl šéf oddělení ochrany inspekce Ladislav Miko, není to tím, že by se víc pašovalo, ale tím, že začal platit nový zákon. Ten dává inspekci i celníkům větší možnosti. Díky této normě se snížil počet příležitostných pašeráků - nadšenců, kteří si chtějí jen něco dovézt. Kvůli tučným ziskům pašeráci často riskují i životy zvířat. K největším takovým loňským případům patří občan, který ve dvou kufrech vezl asi sto chameleonů, dvěstěpadesát želv, sto škorpionů a ještě další zvířata. Jak však Právo smutně uzavírá, pětina z nich cestu vůbec nepřežila.

Počet maloobchodních prodejen, stejně jako jejich celková prodejní plocha, se za posledních deset let více než zdvojnásobily. Hospodářské noviny píší, že počet prodejen nepotravinářského sortimentu se zvýšil dokonce čtyřikrát. Podle analytiků si o lepší maloobchodní síť řekli spotřebitelé. Z postkomunistických zemí se proto právě u nás uhnízdil největší počet zahraničních řetězců. Konkurence mezi nimi vytváří tlak na efektivnější formy výroby a kvalitnější zboží. List dodává, že tlak těchto řetězců na udržení nízkých cen se ukazuje právě v těchto dnech, kdy se chystají zdražovat například dodavatelé masa. Masokombináty řeší tuto situaci levnějším dovozem ze zahraničí. Očekává se však, že další fází rozvoje maloobchodu bude koncentrace, tedy snižování počtu prodejen ve prospěch mamutích podniků typu hypermarketů či hobbymarketů.

Životní styl většiny českých domácností se za posledních pár let natolik změnil, že na to musel zareagovat i Český statistický úřad při měření růstu cen v obchodech - tedy inflace. "Balík zboží a služeb, který běžná rodina za jeden rok nakoupí, je totiž nyní už úplně jiný než koš nákupů, na kterém statistici po celá léta sledovali, jak rostou ceny," píše Mladá fronta Dnes. Statistici například dodnes sledují ceny Škody Favorit, naopak mobilní telefony v jejich zjišťování chybí. Nyní však statistici loňskou inflaci přepočítali tak, že každé skupině zboží přiřadili takový význam, jaký nyní v rodinných rozpočtech skutečně má. Například potraviny, které ještě před šesti lety pohltily celou třetinu rodinných výdajů, mají nyní váhu jen 28 procent. Naopak většího významu nabylo bydlení, doprava, telekomunikace, zdravotnictví, kultura a rekreace. Podle Mladé fronty Dnes tak loňská inflace podle nového měření nebyla 2,1 procenta, ale jen 1,9 procent.

Zavedení vízové povinnosti mezi Českou republikou a Ukrajinou platné od července, značně zkomplikovalo život menším stavebním firmám, které začínají pociťovat nedostatek dělníků z Ukrajiny. Píší o tom Hospodářské noviny s tím, že se tato skutečnost nejspíše projeví v podobě růstu cen stavebních prací zhruba o pět procent. Podle ekonomického ředitele stavební firmy B-Line Václava Lhotského Ukrajinci mnohdy odvádějí daleko kvalitnější práci než jejich čeští kolegové a navíc nemají přehnané mzdové požadavky. Jejich nedostatek mírně posílí tlak na růst nominálních mezd v oboru, cituje dále deník prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milana Veverku. Ten také dodal, že Ukrajinci jsou ochotni pracovat na zakázkách, které musí být urychleně dokončeny, mohou bez problémů pracovat ve třech směnách a vykonávat fyzicky náročné práce. Jak Hospodářské noviny uvádějí, podle odhadů je každý desátý až patnáctý dělník na stavbě z Ukrajiny, ne všichni však mají oficiální pracovní povolení.

Čtrnáctiletá Ernesta má dvě rodiny. Jednu v litevském Kaunasu, druhou v Praze. Jak píší Lidové noviny, Ernesta má štěstí: účastní se totiž ojedinělého projektu pražské Arcidiecézní charity "Adopce na dálku". Prostřednictvím tohoto programu si Češi "adoptují" chudé děti z Indie a Litvy a na dálku je "sponzorují". Adoptivní rodiče má v Česku dva tisíce malých Indů a stovka litevských kluků a holek. Nejde jen o sirotky. Češi posílají každoročně pět až šest tisíc korun i dětem z chudých rodin, jejichž rodiče nemají dost peněz, aby jim zajistili slušné podmínky pro život. V "adopcích na dálku" mají Češi světový primát. "Podporujeme více dětí než celá Evropa dohromady," říká ředitel Arcidiecézní charity Jaroslav Němec. Mnozí lidé dětem posílají nejen více peněz, ale několikrát do roka i drobné dárky. O děti se starají jako o vlastní. "Volala nám například jedna česká maminka celá zděšená. Její indický synek se prý zhoršil v matematice. Paní se ptala, zda by neměla platit víc peněz, aby se ,synovi' lépe vedlo a polepšil se ve škole," vypráví jednu z příhod Jaroslav Němec.

Galerie Miro nabízí k prodeji a v kostele sv. Rocha na Strahovském klášteře vystavuje několik obrazů slavných představitelů tzv. klasické moderny. Jak píše deník Právo, největší atrakcí je obraz Pabla Picassa Personnages /Postavy/ z roku 1965. Pochází ze soukromé americko - německé sbírky a tržní hodnota, za kterou se prodává, je 1,6 miliónu dolarů. V ČR se k této sumě musí ještě připočíst daň z předané hodnoty, takže výsledná suma se vyšplhá na 75 miliónů korun. Obraz je nyní nabízen k prodeji. Pokud by se prodal, bylo by to jedno z nejdražších uměleckých děl zakoupených v České republice, píše Právo.

Přestože ještě neskončil červenec, mnoha lidem na Moravě se při vycházkách do přírody zdá, že už přišel podzim. Jak píše Mladá fronta Dnes, listí na mnoha stromech žloutne, hnědne, a dokonce opadává. Rostlinolékaři těmto pozorováním dávají za pravdu. Vinu na tom má podle nich celkově velmi teplá první polovina letošního vegetačního období a vysoké průměrné teploty v noci. Tím se podle nich listy stromů opotřebovaly a stromy se už pomalu připravují na zimu. Nic na tom nemohlo změnit ani nedávné ochlazení. Některým stromům mohou dokonce ještě letos začít znovu růst listy. Odborníky však tato pozorování nepřekvapují, dodává Mladá fronta Dnes.