Přehled tisku

Z českých deníků s datem 17. dubna 2001 vybírala Zdeňka Kuchyňová.

Příslušníci speciálních protiteroristických jednotek policie si podle Mladé fronty Dnes musí sami připlácet na výstroj. Ročně ze svého utratí například za nákup bot, speciálních taktických brýlí či spodního prádla pod protiúderové obleky až 4000 korun. Několik nejmenovaných příslušníků těchto jednotek listu řeklo, že komanda mají i zastaralou výzbroj a často jim selhává radiové spojení. Na zaměřovače k odstřelovacím puškám se údajně pořádají i dobrovolné sbírky. Ministr vnitra Stanislav Gross řekl, že o nákupech standardní výbavy z kapes policistů neví. "Ale pokud by to byla pravda, pak to znamená, že něco nefunguje tak, jak by fungovat mělo," uvedl. Připustil, že od úředníků nemá vždy přesné informace o skutečných poměrech v policii. Informace o problémech elitních jednotek hodlá prověřit a případně zasáhnout.


Podle Lidových novin v příštích letech zřejmě zaniknou lékařské pohotovosti. Jejich péči by měli částečně nahradit praktičtí lékaři. Ambulance Lékařské služby první pomoci totiž prodělávají a pomalu ale jistě zanikají. Jejich provoz mají od letošního roku na starosti obce. Těm se ale nedostávají peníze a zákon jim ani neukládá, aby pohotovosti dále zachovávaly. Jejich zrušení však nijak neomezí činnost záchranné služby. Provoz těchto zařízení totiž může ze svého rozpočtu dotovat příslušný okresní úřad. Jak list dodává, tradiční pohotovosti navíc neexistují ani v západoevropských zemích.


Ministr obrany Vladimír Vetchý nastínil v deníku Právo situaci ve svém rezortu. Některé dlouhodobé problémy jsou podle něj důsledkem personálního obsazení klíčových postů na ministerstvu. Šéf obrany v listu přiznal, že svým podřízeným v jistém smyslu důvěřoval a jejich informace pokládal za věrohodné. Na mnohé nedostatky poukázaly až inspekce, kterými si Vetchý nechával některé informace ověřovat. Přesto ministr obrany uznává, že jeho resort nedělá ČSSD dobrou vizitku.


Deníky si také všímají nového ministra financí Jiřího Rusnoka. Na stránkách Hospodářských novin se Mertlíkův nástupce netají tím, že bude nutná diskuse o zvýšení daní. Nový ministr to obhajuje tvrzením, že Česká republika má oproti jiným zemím velmi nízké přímé daně. Jiří Rusnok se také domnívá, že musíme nalézt nové řešení důchodové otázky, kde je potřeba zaměřit se především na tzv. mezigenerační solidaritu. S doporučením Světové banky, jak snížit schodek veřejných rozpočtů a zvětšit transparentnost veřejných výdajů, nový ministr těžko něco udělá. Vždyť je třeba splatit a vydat nové státní dluhopisy na úhradu ztrát Konsolidační banky, která zápasí s poděděnými špatnými úvěry. Jediné, co může Jiří Rusnok stihnout, je přitvrdit při výběru daní, zrychlit konkursy, podat trestní oznámení na neplatiče nebo nařídit exekuce. Času je totiž málo, volby se kvapem blíží a nároky resortů neklesají, poznamenávají Hospodářské noviny.


Zemské noviny a Slovo si všímají toho, že prezident v poslední době vrátil sněmovně daleko více zákonných předloh, než tak činil v dřívějších volebních obdobích. Naposledy to byl zákon, který mimo jiné zvyšoval příspěvek státu politickým stranám, a norma prohlašující dálniční obchvat Plzně za stavbu ve veřejném zájmu. "Prezident dává najevo, že je odhodlán své názory prosazovat. Na rozdíl od minulých let, kdy zákony vesměs rutinně podepisoval a až dodatečně je haněl, nyní normy, vůči kterým má výhrady, bez okolků vetuje," píše list. Dodává, že zatímco poslanci prezidenta obvykle přehlasují, ústavní soudci mu, pakliže se na ně obrátí se stížností, dají zpravidla za pravdu. V závěru pak listy schvalují fakt, že Havel svého práva vyjadřovat se k zákonům aktivně využívá.


Podle Mladé fronty Dnes přinese privatizace státního plynárenského podniku Transgas zvýšení cen plynu. Zdražení se zřejmě dotkne nejbližších několika let. Jak list připomíná, kabinet chce Transgas nabídnout k prodeji ještě letos. Za akcie očekává výnos kolem 80 miliard korun. Problém je však v tom, že prodejní ceny plynu jsou nižší než náklady na jeho dodávku. Nový majitel Transgasu by je tedy musel - stejně jako nynější státní podnik- dotovat. Vývoj v letošním roce je takový, že ceny, za něž plyn Transgas prodává distributorům, jsou zhruba o dvacet procent pod jeho náklady. Na konci roku odhaduje ředitel Transgasu ztrátu z prodeje kolem osmi miliard korun. Celkově by měl ovšem podnik skončit hospodaření na nule, neboť ztrátu z prodeje plynu v tuzemsku dotuje poplatky za jeho tranzit přes naše území do států v západní Evropě, poznamenává Mladá fronta Dnes.


Přestože se justice stále potýká s problémy, především v obchodní agendě, za poslední dva roky došlo k pozitivnímu posunu v délce řízení, která se zkracuje. Jak uvádí deník Právo, například trestní věci okresní soudy loni řešily v průměru za 251 dní, zatímco v roce 1998 to bylo ještě 292 dní. Nespokojenost se stavem soudnictví vyjádřila v pátek Občanská demokratická strana, která požaduje posílit profesionální zdatnost soudců. ODS považuje vládní návrhy soudcovských zákonů za polovičaté, protože předpokládají povinné přezkoumávání odborné způsobilosti pouze u nových soudců po několika letech praxe. ODS se domnívá se, že je třeba podrobit přisným atestům i nynější soudce.


Vysoce postavení členové takzvané luhanské brigády, jedné z největších ruskojazyčných zločineckých organizací působících na území ČR, opustili podle Hospodářských novin vazební věznici. Policie je zadržela loni v prosinci a akci sama označovala za velký úspěch, který paralyzoval tuto organizaci. Svědci ale v únoru začali měnit své výpovědi a vyšetřovatel musel obvinění postupně stáhnout. Na svobodě jsou tak podle listu všichni čtyři lidé, které policie považovala za nejvyšší bossy luhanské mafie. Svědkové se údajně zalekli výhrůžek a změnili své výpovědi v jejich prospěch. Ministr vnitra Stanislav Gross podle listu konstatoval, že přes počáteční neúspěch v dokazování viny vyšetřování dále pokračuje. Ani případný útěk těchto lidí ze země podle něj neznamená, že se vyhnou trestu. "Když někdo odjede do jižní Ameriky, neznamená to, že se nemůže vrátit zpět do republiky v želízkách," dodal. V rámci akce Síť zadržela policie sedm lidí, mezi nimi i čtyři bossy mafie. Akce se účastnilo na 250 policistů. Česká televize tehdy uvedla, že čtveřice patřila mezi tzv. nedotknutelné, kteří měli dobré kontakty mezi úředníky státní správy a na policii. Členové luhanské brigády se podle policie zaměřovali hlavně na vydírání podnikatelů, obchod se zbraněmi, padělání peněz a další trestnou činnost. Podle ČT obchodovali i se ženami a podíleli se na nájemných vraždách.


Během pracovního týdne vstává většina Čechů před šestou hodinou ráno, v půl jedenácté večer už uléhají nebo spí. O víkendu je čas na domácí práce, ale i na koníčky a přátele. "Druhá směna" žen v domácnosti ovšem přetrvává dodnes. Podle Lidových novin brzy ráno vstává a začíná pracovat více než třetina lidí. V sedm hodin už je v zaměstnání více než čtyřicet procent pracovníků, zatímco po osmé hodině začíná pracovní den pouhým pěti lidem ze sta. Od časného vstávání je odvozeno i to, kdy chodí lidé v pracovní dny spát. Do třiadvacáté hodiny už spí čtyři z pěti lidí. Například ve Středomoří je něco takového nepředstavitelné. Podobnou odlišnost lze najít i ve způsobu obědvání. Zatímco například pro Francouze je typický dlouhý pracovní oběd v restauraci, Češi nejčastěji, téměř v polovině případů uvedli, že obědvají doma - vzhledem k pracovní době do půl třetí či tří hodin vystačí v zaměstnání se svačinou. Pokud v práci jedí, pak preferují závodní stravování, do restaurace chodí pouhých šest procent. A jak je to s volným časem? Průměrný muž ho má čtyři hodiny denně, ženy tři hodiny. Většinu z něj stráví u televize - denně k ní usedá téměř 75 procent obyvatel České republiky. Pouhá pětina populace denně či alespoň několikrát týdně sportuje. O něco větší oblibě se těší turistika a pěší výlety.


Kdo má větší Právo na řeku: rybáři nebo vodáci? Zdánlivě zbytečná otázka dostala o velikonočním víkendu trpkou příchuť. Jak píše deník Právo, postarala se o to řeka Moravice, na které téměř 50 let pravidelně začínala na Bílou sobotu vodácká sezóna. Letos je tomu jinak. Organizátoři vodáckého sjezdu ustoupili přání rybářů, kteří ve stejný den,14. dubna, zahajují svou sezónu na pstruhových vodách. Řadě vodáků se to nelíbí. Domnívají se, že rybáři mají své příznivce na vysoce postavených místech. Stejný názor mají však na vodáky rybáři - z jejich kruhů se ozývají hlasy, podle nichž by měli vodáci platit nějaké mýtné, stejně jako rybáři za rybářský lístek. Rybářský svaz dokonce kvůli tomuto problému oslovil Ministerstvo životního prostředí. Zde se však rybáři dozvěděli, že řeka je jako silnice a vodáci si po ní mohou jezdit jak chtějí, dodává Právo.


Hrozba zákazu provozování starších automobilů, které nesplňují zpřísněné ekologické limity, vyvolává obavy jejich majitelů především na venkově. Jak uvádí deník Právo, tam se totiž starší vozy bez katalyzátoru stále hojně užívají a vůbec nejrozšířenějším typem je v ČR Škoda 120, kterých je téměř 400 tisíc. Ministerstva životního prostředí a dopravy se nyní sice předstihují v ujišťování, že bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale ani případný odklad zákazu až na roku 2005 nebo 2010 by pro promajitele těchto aut neznamenal žádnou výhru. Většina z nich by si za tu dobu nové auto stejně pořídit nemohla. Zákaz by přinesl těžkosti i majitelům automobilů s dvoudobým motorem - například trabantů, jejichž počet také není zanedbatelný. K úplnému zákazu aut s dvoudobým motorem nepřistoupilo ani Německo. K srovnatelnému kroku se odhodlalo jen bohaté Švýcarsko, přičemž majitelé vyřazovaných aut získali vládní bonusy při koupi nových. Odborníci z automobilového průmyslu se shodují, že kontroly starých aut by měly být mnohem důslednější. K zamýšlenému plošnému vyřazování se však staví velmi rezervovaně.


Přesně před rokem se cestující v pražském metru dojímali nad milostnými dopisy anonymního pana "A". Jak uvádějí Lidové noviny, ten na reklamních plochách volal půl roku zpátky svoji ztracenou lásku Marii. Nad příběhem jak vystřiženým z červené knihovny neslzely jen cestující v pražském metru a televizní diváci. Nešťastná láska přiváděla k úžasu i evropské novináře. Netradiční vyznání se stala námětem reportáží několika televizních stanic. Teď to ale vypadá, že původně neznámý milenec jméno má, a to docela známé - milostné vzkazy zřejmě psal spisovatel Michal Viewegh. Nejúspěšnějšího českého spisovatele označili za autora nezvyklé korespondence nezávisle na sobě čtyři lidé z reklamního byznysu i Vieweghova okolí. Ani jeden z nich nechtěl tuto informaci potvrdit pod svým vlastním jménem. Ve hře je totiž úspěch dalšího Vieweghova románu. Dojetí cestujících prý inspirovalo spisovatele natolik, že se rozhodl o dívce M. napsat svoji další knihu. Ta má vyjít v květnu a právě na tuto dobu plánuje odhalení pana "A", aby se postaral novému dílu o publicitu.