Projekty přibližující sociální služby lidem získají z EU 1,7 mld.

Na poskytování sociálních služeb u klientů doma či v jejich blízkosti půjde z evropských fondů až 1,7 miliardy korun. Peníze mají sloužit i k přeměně velkých ústavů sociální péče na menší komunitní centra. Žádosti o dotaci na tento typ projektů lze podávat prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) od 30. října letošního roku do 31. března 2016. ČTK o tom informovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Vároši. Peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj lze získat mimo jiné na služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podporu samostatného bydlení, tísňovou péči, sociální rehabilitaci či průvodcovské a předčitatelské služby. Dotaci bude možné využít také na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb nebo domovů se zvláštním režimem.