Pečovatelské služby je třeba nabízet i večer a o víkendu

Foto: Filip Jandourek, archiv ČRo

Musí senioři nebo tělesně postižení skončit v ústavní péči? Jak změnit fungování sociálních služeb, aby lidé mohli zůstávat co nejdéle v domácím prostředí? Touhle otázkou se zabýval Institut sociální práce, který po dvou letech ukončil unikátní projekt, do kterého se zapojila část krajů a 55 poskytovatelů pečovatelských služeb.

Foto: Filip Jandourek,  archiv ČRo
Co by se tedy mělo u sociálních služeb změnit? Více Ilona Čtvrtníková z Institutu sociální práce:

"V řadě z nich se pořád nedaří zachytit lidi, kteří se bez jejich pomoci neobejdou. Souvisí to například s provozní dobou služby. Dnes tradičně služby mají provozní dobu od 7:00 do 15:30 pondělí až pátek. My se snažíme o to, aby byly dostupné až do večerních hodin, o víkendech, a svátcích, aby ti, kteří potřebují podporu i ve večerních hodinách, nebo právě o víkendech, ji měli dostupnou."

Cílem projektu je podpora pečovatelských služeb tak, aby se co nejvíce vyrovnaly s tímto trendem. Aby lidé, kterí se stávají závislí na pomoci druhé osoby, mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

"Je třeba si uvědomit, co všechno člověk ztratí, pokud opustí svůj domov. Pokud lidé vstupují do domova pro seniory ve chvíli, kdy jsou schopni řadu věcí dělat sami, musí se přizpůsobit chodu zařízení, ať chtějí nebo nechtějí. Samozřejmě ne všechny situace se dají vyřešit podporou v domácím prostředí."

Pečovatelská služba je nejrozšířenější terénní sociální službou

Foto: Michal Polášek,  archiv ČRo
Stačí si zadat heslo 'pečovatelská služba' na internetu, a objeví se nepřeberné množství odkazů. Jen v Praze zaujímají různé pečovatelské organizace dvanáct stránek. Jejich podobu ovlivňují potřeby uživatelů, kteří si přeji zůstat co nejdéle doma, a také demografický vývoj v České republice. Pečovatelské služby nabízí obce, církev, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby. Projekt Institutu sociální práce sice skončil, ale už startuje nový, uvedla Ilona Čtvrtníková.

"Projekt sice končí, ale kraje vnímají důležitost nového nastavení pečovatelské služby. Řadu prvků už zakomponovaly do svého systému řízení a financování sociálních služeb na svém území. Příští měsíc začínáme nový projekt, kde se zapojí dalších 55 služeb, a budeme spolupracovat s novými kraji. Ty chápou svoji povinnost zajišťovat dostupnost sociálních služeb na svém území, a v projektu viděly příležitost, jak lépe pokrýt potřeby svých obyvatel a reagovat na ně. Služby, které se do projektu dostaly, se snažily zvládnout novou situaci, a poprat se s řadou manažerských změn nového nastavení a nových dovedností."