Protest proti kritice rakouských Svobodných na adresu Česka

Jorg Haider, Foto: ČTK

Protičeská kampaň rakouské krajně pravicové strany Svobodných pokračovala v pondělí tvrdým výpadem generálního tajemníka strany Petera Sichrovského, který vyzval Prahu k "přehodnocení důsledků rasového pronásledování" za války a odškodnění jeho obětí, zvláště pak židovských obětí takzvané arizace. Další podrobnosti má Josef Kubeczka.

Jorg Haider,  Foto: ČTK
"Vedle diskuse o takzvaných Benešových dekretech je nutné, aby česká vláda v průběhu kandidatury na členství v Evropské unii nově zhodnotila také svůj vztah k lidem, kteří byli za nacismu pronásledováni z rasových důvodů," prohlásil Sichrovsky.

Tvrdil, že Židé v Československu byli nacionálními socialisty často s účinnou podporou místního obyvatelstva deportováni a později zavražděni v koncentračních táborech. Po válce podle něj česká vláda odmítala vrátit ukradený majetek a až do dneška prý oběti, jejich potomci a židovské organizace zoufale bojují za svá práva.

Tvrzení Petera Sichrovského odmítají představitelé židovských organizací. "Je to zneužívání osudu Židů k politické přestřelce. Z úst Svobodných to navíc zní velmi falešně,"řekl předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek.

Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus potvrdil, že komise, kterou ustavila vláda, už čtyři roky navrací majetek a odškodňuje oběti, na jejichž utrpení se Češi nepodíleli:

"Přesto, že je to proces velmi komplikovaný, lze říct, že veskrze úspěšný, i když není ještě úplně dokončen. Nicméně jak se pan Sichrovsky obává o vstup Česka do Evropské unie, tak si myslím, že do té doby než naše republika do ní vstoupí bude tato záležitost bude snad vyřešena úplně. Pokud by pan Sichrovsky měl pocit, že je zapotřebí hrát v této hře jakousi židovskou kartu, tak to rozhodně odmítáme."

O názor jsem také požádal politologa Ústavu mezinárodních vztahů Roberta Schustera:

"Pokud jde o to odškodnění, tak si myslím, že se to rozhodně nezakládá na žádném reálném základě, protože zatím co Česká republika a koneckonců i Československo se snažilo už po roce 1945, hned jak to bylo možné, odškodnit nebo alespoň zmírnit ty největší křivdy, které Židy postihly během okupace, tak naopak Rakousko, které sice, to pan Sichrovský má pravdu, uzavřelo velmi velkorysou dohodu se Spojenými státy americkými a se židovskými organizacemi, nicméně neudělalo to úplně dobrovolně. A to je ten podstatný rozdíl mezi Československem, respektive Českou republikou a Rakouskem."

A pokud jde o účast českého obyvatelstva na holocaustu?

"Tak to je téze, kterou by musel pan Sichrovsky především nějakým způsobem doložit na základě buď nějakých osobních svědectví, vlastních vzpomínek a podobně, což on neudělal. A koneckonců ta reakce zástupců židovských organizací na české straně jednoznačně ukazovala, že to se nezakládá na pravdě."

Jak na nehorázný výpad rakouských Svobodných zareagovala česká vláda? Zcela jednoznačně ho odmítla. Telefonicky jsem se spojil s místopředsedou vlády Pavlem Rychetským, který je za odškodnění obětí holocaustu v kabinetu odpovědný:

Koncentrační tábor Dachau
"Právě jsem předal ministerstvu zahraničních věcí podklady pro diplomatickou nótu rakouské vládě, protože to prohlášení nelze považovat za prohlášení nějakého ojedinělého soukromníka, nýbrž je to generální tajemník vládní strany Svobodných v Rakousku. Myslím si, že je velmi těžké hledat slova pro reakci na takové prohlášení, že jsou jenom dvě možnosti - buďto ten člověk absolutně nic neví o tom, co Česká republika za poslední čtyři roky udělala právě v oblasti vypořádání se s křivdami a hrůzami holocaustu, anebo o tom ví, a pak tedy je to prostě lhář. Já to říkám tak rozčíleně proto, že hned jak byla naše vláda ustavena, v létě roku 1998, byli jsme první vládou a první zemí na světě, která ani nečekala na prosincovou mezinárodní konferenci o obětech nacizmu a holocaustu, která se konala v prosinci 1998 ve Washingtonu, a již víc než měsíc předtím jsme ustavili smíšenou pracovní vládní komis, které jsem předsedal. V této komisi byli zastoupeni představitelé židovských obcí České republiky, ale také zástupce amerického židovského výboru rabí Andrew Baker, zástupce Světové židovské restituční organizace doktor Avi Becker, pravidelně se účastnil jednání té komise velvyslanec státu Izrael. Jsme jediná země, která na tyto otázky, které třeba Rakousko teď je donucováno, aby se tím zabývalo, tak my jsme v situaci, že já už musí tu komisi rozpustit, protože my jsme už před rokem vlastně dosáhli takových výsledků, jaké nemají obdoby v té části Evropy, která byla takto postižená holocaustem. Výstupů z té komise je celá řada. Jedním z nich je zákon číslo 212 z roku 2000 o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Tento zákon obsahuje celou řadu zásadních změn. První je, že se převádí ty umělecké obrazy, které patřily
Pavel Rychetský
židovským obětem a pak Židovskému muzeu, bezplatně do vlastnictví Židovského muzea. Je tam řada obrazů židovských i českých autorů. To všechno bylo převedeno už před několika lety do vlastnictví Židovského muzea. Kromě toho ta komise zaúkolovala ministerstvo kultury, které provádělo úplnou lustraci, úplné vyhledání všech uměleckých předmětů, nacházejících se ve státních sbírkách, ať už v galeriích, muzeích nebo na hradech a zámcích a zjišťovala jejich původ. Takto se našlo 6 850 uměleckých předmětů, většinou obrazů, které skutečně patřily obětem holocaustu. Ten zákon jasně řekl, že kdekoliv se na světě najde původní vlastník, jeho manžel nebo jeho potomci, český stát mu tento obraz samozřejmě bezplatně vydá. To je krok, který neudělala například Francie nebo ostatní země a já bych takto mohl pokračovat. Novelizovali jsme restituční zákony tak, aby se znovu otevřely lhůty, aby se mohli znovu domáhat ti, kteří žíjí nebo jejich potomci a jsou zde, v České republice, o vrácení toho majetku. Pokud se týče těch, kteří jsou kdekoliv ve světě, vližili jsme 300 miliónů do Nadačního fondu obětem holocaustu, zřízeného Federací židovských obcí České republiky a tam už se scházejí žádosti o kompenzace. Když to řeknu jednoduše - už nic víc nejde vymyslet. To, co udělala Česká republika nemá obdobu v této oblasti a na všech mezinárodních konferencích, loni ve Vilniusu, ve Stockholmu před dvěma lety neznělo nic jiného než ocenění toho, jak se Česká republika dokázala vypořádat s tímto bolestivým problémem nejhoršího období minulého století v Evropě."

Pan Sichrovsky ale ve svém prohlášení napadá nejen otázku odškodnění obětí holocaustu, ale také tvrdí, že značná část českého obyvatelstva se podílela na deportacích Židů do koncentračních táborů. Jaký je Váš názor na tuto otázku.

"To je absolutní lež. Už v pondělí hned zazněly hlasy představitelů české Federace židovských obcí. Právě toto je jediná oblast, kde může jednoznačně prokázat, že se vůbec české obyvatelstvo na deportacích našich občanů židovského původu do Terezína a do ostatních táborů vůbec nepodílelo, že to byla čistě práce německých protektorátních úřadů. Nevylučuji, že on si plete Česko a Československo. Musím přiznat, že průběh holocaustui ve Slovenském štátu byl jiný než v českých zemí. Teď ale napadl Českou republiku a z toho hlediska se dopouští opravdu velmi odporného obviňování, které je naprosto vylhané."