Průzkum: Neziskovým organizacím lidé v Česku moc nevěří

V Česku je zhruba 140 tisíc neziskových organizací. Podle průzkumu společnosti STEM, který si nechala zpracovat iniciativa Takoví jsme, Češi ale o nich příliš nevědí, a proto jim příliš nedůvěřují.

Ilustrační foto: Austin Kehmeier,  Unsplash,  CC0 1.0 DEED

Průzkum provedený v únoru mezi tisícovkou respondentů ukázal, že vyhraněná vůči neziskovému sektoru, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu, je jen zhruba třetina lidí v Česku.

„Těch opravdových odpůrců, to znamená lidí, kteří jsou vyhranění vůči neziskovým organizacím jako takovým bez ohledu na jejich zaměření, je relativně málo. Můžeme mluvit o zhruba 10 až 15 procentech české populace. Samozřejmě s časem se to vyvíjí. To jádro je kolem poloviny, těch, kteří mají ten vztah ambivalentní nebo nevyhraněný,“ vysvětlil Českému rozhlasu spoluautor šetření Martin Kratochvíl.

Pozitivní postoj převažuje u lidí, kteří pravidelně přispívají na dobročinné projekty nebo se takovým aktivitám věnují.

Tradiční organizace

Ondřej Koutský | Foto:  Česká televize

Největší část dotázaných, skoro polovina, nemá jednoznačný postoj. I kvůli tomu, že oblast neziskovek nezná. Iniciativa Takoví jsme se to snaží změnit.

„Asi 40 procent společnosti vůbec neví, co vlastně nezisková organizace je. Na ty my cílíme, abychom ukázali, že neziskové organizace nejsou jen takové ta jména jako například Člověk v tísni, ale jsou to organizace tradiční jako třeba dobrovolní hasiči, klub českých turistů, myslivci, skauti, sokolové, horská služba a podobně,“ vysvětlil Ondřej Koutský z iniciativy Takoví jsme.

Iniciativa na svých webových stránkách proto přináší data o počtech, zaměření nebo financování neziskových organizací v Česku. Upozorňuje, že neziskové organizace poskytují dostupné zdravotní́ a sociální služby, doplňují tradiční vzdělávací systém, starají́ se o kulturní́, sportovní́ a rekreační́ vyžití́, hájí práva znevýhodněných a řeší veřejné problémy.

Státní peníze pro neziskovky

Ilustrační foto: Český rozhlas

Podle zástupců neziskových organizací ovlivňuje důvěru v neziskový sektor i to, že jsou organizace častým terčem různých nenávistných projevů ze strany veřejnosti i některých politiků, podle kterých do nich plynou zbytečně peníze z veřejných rozpočtů. Většina z necelých 140 tisíc neziskovek, které v Česku fungují, ale žádnou státní podporu nepobírá.

Největší objem dotací poskytnutých neziskovým organizacím ze státního rozpočtu směřuje v posledních letech do sportu. Také podle vládního plánu pro rok 2022 by z 8 a půl miliardy korun určených z rozpočtu na neziskový sektor, víc než polovina měla putovat do sportu, 17 procent do sociálních služeb a 12 procent do kultury. Zbývající pětina částky se má využít na aktivity pro děti, protidrogovou či rodinnou politiku, vzdělávání, ochranu životního prostředí, podporu národnostních menšin či boj s korupcí.