Průzkum ukázal, že řada lidí využívá známostí a protekce

Češi si zvykli řešit své záležitosti pomocí známostí a protekce. Tento nelichotivý závěr vyplývá z průzkumu Fakulty Sociálních Věd Univerzity Karlovy a společnosti pro výzkum trhu GfK Praha. Na zkušenosti se tazatelé ptali představitelů politických, obchodních a ekonomických elit. Dále pak státních zástupců, soudců, novinářů a nevládních organizací. A jak to dopadlo? Kdo je o protekci žádán nejvíce a kdo nejméně? Na to Zdeňce Kuchyňové odpověděl Michal Straka.

"Když jsme se ptali zástupců elit, jak často se na ně obrací někdo, ať už se rekrutuje z řad jejich přátel či příbuzných, s tím, že by potřeboval nějakou službu v podobě informace nebo vyřízení nějakého problému, tak jsme zjistili, že u mediální sféry je to 32 procent."

Na koho lidé naopak nejméně obrací?

"Ještě jsem zapomněl na politiky. Ti jsou hned za médiemi. Na politiky se obrací ve 28 procentech s tím, jestli by pro ně nemohli něco zařídit nebo ze známosti jim poskytnout nějakou službu. Naopak nejméně, což byl jeden z pozitivních závěrů celého průzkumu, se obracejí lidé na úředníky a soudce. Především na soudce, tam se nám to stalo v 11 procentech."

Zkoumal průzkum také jestli soudci, politici či novináři těm, kteří po nich služby žádají, vyhoví? Na kolik myslíte, že odpovědi byly pravdivé?

"Než se k tomu dostanu, tak řeknu, jakým způsobem se na ně obraceli. Vedle toho, že apelovali, že se nějakým způsobem znají nebo byli spolu dříve v pracovním kontaktu, tak především slibovali, že pro ně mohou na oplátku něco udělat zase oni. Na otázku, nakolik tito zástupci elity vyšli vstříc žádostem, tak zjišťujeme, že více než jedna pětina hovoří o tom, že ano. My těmto číslům věříme z toho důvodu, že výzkum byl ryze anonymní, to znamená, že to nemuseli tazateli diktovat. Čili jedna pětina těchto zástupců elit přiznala, že vyšla vstříc lidem, kteří je žádali o službu nebo protislužbu. Setkávali jsme se s tím, že elity hovoří o tom, že tento nátlak na ně je velký co se týče jejich spolupracovníků, příbuzných, známých, kamarádů a že je velmi těžké odolávat tak, abychom si zachovali ty příbuzné a přátele. Na druhou stranu si dotazovaní uvědomovali, že toto je jednání, které vede ke korupci a že to není dobré, že to není standardní řešení problémů. Jedna třetina nám sdělovala, že na svoji osobu cítí extrémní tlak, co se týče korupce."