První světec USA se narodil před 200 lety v jihočeských Prachaticích

Tuto sobotu se v jihočeských Prachaticích konala Celonárodní pouť na počest Jana Nepomuka Neumanna, zdejšího rodáka a současně prvního světce Spojených států. Věřící v Česku i v Americe si letos připomínají dvousté výročí jeho narození.

Neumannova soška v kostele sv. Jakuba v Prachaticích
Janu Nepomuku Neumannovi bylo pouhých pětadvacet let, když se r. 1836 vydal pěšky do francouzského přístavu Le Havre a odtud lodí do Ameriky. Synovi prachatického punčocháře a nadanému studentovi teologie se totiž nepodařilo získat v Čechách kněžské svěcení. Přijal proto nabídku, aby jako kněz a misionář působil mezi německými přistěhovalci v Americe. Jeho misie začala v New Yorku, pak se ale stěhoval z místa na místo na americkém západě i středozápadě a všude zakládal kostely a církevní školy. Nakonec se usadil ve Filadelfii a v r. 1852 byl jmenován zdejším biskupem. V Americe se stal i členem a později představeným řádu redemptoristů, a patřil tak k nejvýznamnějším představitelům tamní katolické církve. R. 1854 se vydal do Vatikánu a při té příležitosti ještě jednou, tajně, navštívil Prachatice. Po návratu do Ameriky už ale nežil dlouho. Zemřel vyčerpáním r. 1860, ve věku 49 let. Roku 1977 byl prohlášen za svatého, jako vůbec první člověk ze Spojených států. Tam je mu také zasvěcena řada kostelů, američtí redemptoristé vyhlásili letošní rok "Rokem Jana Nepomuka Neumanna". Na světce, který je v Čechách téměř neznámý, ale nezapomínají v jeho rodném městě, říká prachatický starosta Martin Malý:

"My si ho připomínáme, dá se říct, už od minulého roku, kdy oslavy a vzpomínání na tohoto člověka vlastně začaly. Loni to bylo 150 let od jeho úmrtí a v tomto roce si připomínáme dvě stě let od jeho narození. Já jsem se právě v minulém roce zúčastnil poutě do Spojených států amerických. Ta pouť byla skutečně poutí po stopách Jana Nepomuka Neumanna."

Jaké stopy tam zůstaly?

Svatině Jana Nepomuka Neumanna v kostele sv.Petra ve Filadelfii,  foto: Dgf32  (Creative Commons 3.0 Unported)
"Když se pozorně díváte, tak těch stop je tam několik. Když v New Yorku navštívíte kostel, kde byl vysvěcen, tak tam hned u vchodu uvidíte jeho bustu. Tam je napsáno: zde byl vysvěcen Jan Nepomuk Neumann, první svatý Spojených států amerických. Můžete pokračovat dál po jeho stopách a dostanete se až do Filadelfie, kde zemřel. Tam je obrovský dvoupatrový kostel, kde je uložena jeho rakev. Neumann je pod skleněným víkem, takže návštěvníci ho mohou spatřit. Součástí tohoto kostela je i muzeum, kde vidíte od jeho vysvědčení z útlého dětství přes různé modlitební knížky až po třeba oděv, který nosil a podobně. Jeho zobrazení je i ve vitrážích oken. Co mne ale nejvíc překvapilo, to bylo ve Washingtonu, hlavním městě Spojených států amerických. Říkali jsme si, že s Washingtonem Jan Nepomuk Neumann nemá nic společného. Přijdeme tam ale do katedrály a navštívíme tzv. Českou kapli. Ta je věnována především Čechům žijícím v Americe. Mnoho lidí si toho vůbec nevšimlo, ale koukáte na vitráž a ve vstupních dveřích vidíte prachatický kostel! A na druhé straně vidíte zobrazení katedrály ve Filadelfii. To je zážitek, který vás chytne za srdce! Prostě i ve Washingtonu, kde byste to nečekali, spatříte Prachatice. A je to právě kvůli Janu Nepomuku Neumannovi. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek nejenom z pohledu cestovatele, ale především hluboký duchovní zážitek."

Janu Nepomuku Neumannovi byla začátkem května v Českých Budějovicích věnována i odborná konference. Jeho osobnost na ní přiblížil univerzitní profesor Petr Piťha:

"Jan Nepomuk Neumann patří do skupiny světců, kteří se zde narodili a pak působili v cizině. Z nich je nejvýznamnější, protože ostatní jsou pouze blahoslavení. Za druhé je významný tím, že je to světec poměrně moderní doby."

Dá se o něm vlastně opravdu mluvit jako o českém světci? Pocházel částečně z německého prostředí a působil mezi německými katolíky v Americe...

"Tehdejší příslušnost byla spíše teritoriální než národnostní. A teritoriálně je Neumann Čech. Je na něm zajímavé, že mluvil německy a vždy o sobě říkal, že je zdravý český chlapec."

Vy jste se zmínil, že je jedním z prvních světců všedního dne. Jak tomu máme rozumět?

"Každý světec žil nejdříve svůj běžný lidský život a tedy život všedních dnů. Bývali to ale lidé významných pozic. A Neumann celým způsobem svého života už patří do moderní doby, kdy se oceňuje pevné postavení mezi běžnými lidmi."

Jak byl Neumann přijímán v Americe? Co ho tam potkávalo? On tam neměl zrovna lehké postavení...

"On byl nejdříve přijat nadšeně, protože se konečně objevil kněz, který opravdu mluvil německy. a byl hlavně schopen těm lidem srozumitelným jazykem poradit. Pak ovšem začaly vznikat nejrůznější spory, protože ti lidé tam žili v jakýchsi nových společenských rámcích, které on tady neznal."

Znamená to, že tam narážel na velmi pragmatický přístup k životu? Snažil se nějak změnit cestu těch lidí?

"On se nesnažil lidi odvrátit od toho hlavního, to znamená od osazování nové země a od zakladatelství. Varoval je ale před tím, co v tom pragmatismu bylo nebezpečné, před sobectvím."

Českobudějovický biskup Jiří Paďour odpověděl Radiu Praha na otázku, co vlastně Jan Nepomuk Neumann znamená pro dnešní věřící:

"Znamená především to, čeho si lidé většinou vůbec nevšímají, totiž duchovní přítomnost. My vnímáme především, že on žije v jiné dimenzi, než jsme zvyklí tady mezi sebou. My máme zrak upřený skrze něho na zdroj toho všeho, a to je Kristus. Pro křesťanství každý člověk, který ho prožije, znamená obrovské bohatství. A poněvadž je každý z nás individualita, tak to zase není tak samozřejmé, jak můžeme sami na sobě cítit. Takže to, že někdo naplnil svůj život evangeliem, je to hlavní."