Působí v irácké vládě agent bývalé StB?

Mufid Jazairi

O iráckém novináři a politikovi Mufídovi Jazairim by se s jistou nadsázkou dalo mluvit jako o "našem" muži v Bagdádu. Jazairi v někdejším Československu vystudoval, oženil se a hovoří dobře česky. Pro mnohé Čechy je dnes ovšem nepochopitelné jeho členství v Komunistické straně Iráku a pro další zase jeho kontakty s StB. O iráckých komunistech, jejich spolupráci se Spojenými státy i o údajné spolupráci současného iráckého ministra kultury s StB je následující příspěvek Herberta Bryndy.

Ministrem kultury se absolvent pražské žurnalistiky a člen Komunistické strany Iráku Mufid Jazairi stal v září loňského roku. Až do pádu Saddáma Husajna řídil v Kurdistánu vysílání opozičního - komunistického - iráckého rozhlasu. A právě komunisté byli podle Jazairiho na pád režimu nejlépe připraveni:

"My jsme nebyli strana ve vyhnanství, velmi jsme usilovali o to, abychom zůstali mezi našimi lidmi. Pracovali jsme s nimi, připravovali je na odpor proti režimu Saddáma Husajna, ztratili jsme mnoho lidí, kteří skutečně statečně proti režimu bojovali. Lidé nás zkrátka znali. V nynějších podmínkách, kdy vládne skutečná svoboda, nás stále lépe a lépe poznávají. A mohu říci, že do naší strany míří stále více a více lidí, především mladých Iráčanů. A to je samo o sobě jistým výrazem sympatií našemu úsilí a projevem snahy se tohoto úsilí, které je v zájmu našeho lidu, zúčastnit."

Dnes Mufid Jazairi tvrdí, že je Komunistická strana Iráku pro pluralitní demokracii západního typu. "Poučili jsme se z krachu SSSR a uvědomujeme si, že socialismus není možné vytvořit bez svobody," uvedl krátce po svém uvedení do funkce pro Hospodářské noviny. Snad také proto dnes iráčtí komunisté bez předsudků spolupracují se svými někdejšími hlavními protivníky - Spojenými státy:

"Odvážím se říci, že jsme realisté. A i Američané se v konkrétní situaci v Iráku ukázali jako realisté. Američané vycházeli z toho, že jsme síla, která má v zemi svůj význam a svou váhu a že by bylo lehkovážné takovou sílu ignorovat. A pak je také lepší s ní mít normální vztahy. My jsme vycházeli ze skutečné situace v naší zemi. Naše země je okupována, je tam mohutná americká armáda, je tam americká správa a jsou tam také vojska jiných států, například Velké Británie, a tak dále. Vycházíme z této existující skutečnosti a snažíme se z toho realisticky vycházet. Hledat východisko, které by bylo výhodné pro naši zemi a které by zároveň bylo shodné se stanoviskem těch, kteří dnes mají v naši zemi moc,"

říká o spolupráci s USA Mufid Jazairi. Český disident a bojovník proti komunismu Petr Cibulka ovšem tvrdí, že Jazairiho jméno našel v seznamu agentů centrály StB, která se zabývala bojem proti vnitřnímu nepříteli. Podle Cibulky přitom skutečnost, že je evidován v centrále svědčí o tom, že se jako agent osvědčil. Nejlepší agenty z centrály totiž potom verbovala československá rozvědka.

"Domnívám se proto, že není náhoda, že právě Mufid Jazairi je dnes vyslán do Iráku a irácké vlády."

Tolik publicista a předseda Pravého bloku Petr Cibulka.