Rakousko české spory ohledně spuštění jaderné elektrárny Temelín neutichají

Temelín

Setkání na nejvyší úrovni kvůli plánovanému spuštění jaderné elektrárny v Temelíně požaduje rakouská pobočka ekologické společnosti Greenpeace. Setkat by se měl rakouský prezident Thomas Klestil, český prezident Václav Havel a také jejich německý protějšek Johanes Rau. Cílem by mělo být odsunout akcivaci paliva až do doby, než bude vyjasněna otzázka bezpečnosti Temelína. Dále informuje Hanka Bakičová.

Temelín
Pražský hrad považuje setkání tří prezidentů za nereálné a reakce Václava Havla na tuto iniciativu byla velmi zdrženlivá. Vyplývá to i ze slov prezidentova mluvčího Ladislava Špačka.

"Uspořádání vrcholné schůzky tří středoevropských prezidentů o jaderné elektrárně Temelín se v tuto chvíli jeví jako nereálné. Způsob jakým se organizují vrcholná setkání státníků je zcela odlišný. Tento způsob odporuje diplomatickým pravidlům."

Také premiér Zeman nehodlá na námitky z rakouské strany reagovat. Řekl že spuštění Temelína se dá očekávat do čtrnáct dnů. Současně zdůraznil, že nebude odpovídat na požadavek rakouské vlády, která chce rozhovory o vstupu České republiky do Evropské unie spojit s otázkou Temelína. Zeman dnes také slíbil, že do roku 2030 nebude v Česku postavena žádná nová jaderná elektrárna. Rozptýlil tak obavy občanů Blahutovic na Novojičínsku, kde by podle některých úvah nová elektrárna mohla vzniknout. Podle Zemana zajistí Temelín České republice dostatek elektřiny na dalších dvacet let. Odpůrci Temelína, ale tvrdí, že energii z této elektrárny Česko nepotřebuje. Důkazem je to, že elektrárenská společnost ČEZ výrazně zvýšila vývoz elektřiny. V letošním roce vyveze vpodstatě celou plánovanou kapacitu jaderné elektrárny Temelín. Odpůrci Temelína to považují za důkaz, že spuštění jaderné elektrárny je ekonomický nesmysl. ČEZ navíc podle Radka Pavlovce, zástupce země Horní Rakousko v České republice, vyváží elektřinu za polovinu ceny, kterou si účtuje na českém trhu.

"Situace je zcela jednoznačná, protože všechny subjekty v energetice jsou ziskové, to znamená, že ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím cenové regulace umožňuje těmto podnikům tyto ztráty přenést na českého odběratele. To znamená, že český odběratel de facto subvencuje německý průmysl."

ČEZ ale tuto argumentaci odmítá a trvdí, že vývoz elektřiny je a bude rentabilní. ČEZ také předpokládá, že rozvojem českého hospodářství se zvýší poptávka po elektřině a výkon Teemelína se pak podaří uplatnit na domácím trhu.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio