Rakouští odpůrci Temelína budou informovat o nové žalobě

Rakouští odpůrci české jaderné elektrárny Temelín budou v pondělí v Salcburku informovat o takzvané určovací žalobě proti Temelínu, která má umožnit stanovení výše ručení za případné škody způsobené jejím provozem. Tento "první z celé řady právních kroků proti Temelínu" má ukázat, že v případě vzniklých škod "budou muset platit nejen provozovatelé elektrárny, ale také její dodavatelé a poskytovatelé služeb". Atomové elektrárny nejsou bezpečné, ale jsou zcela určitě nedostatečně pojištěné. Vnucuje se tedy otázka, kdo a v jakém rozsahu nahradí případné škody. A právě odpověď na tuto otázku by mělo přinést řízení na základě naší žaloby, uvádí se v oznámení salcburské a hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí. Žalobu podle této informace předkládá "výbor osobností", mezi nimiž je vedle šesti představitelů platformy uváděn také sedmičlenný "tým právníků", mezi nimiž je i americký advokát Edward Fagan a také český právník František Korbel.

Rakouská spolková země Horní Rakousy podala již 31. července žalobu proti provozovateli české jaderné elektrárny Temelín u Zemského soudu v Linci. Tato žaloba by měla přinutit společnost ČEZ, aby odstranila technické nedostatky v elektrárně, pokud selže politické řešení sporu o Temelín. Zemská vláda údajně již připravuje další žalobu, která by mohla být podána zhruba za dva měsíce, zřejmě proti České republice. Hornorakouská žaloba však podle rakouského experta na mezinárodní právo Manfreda Rottera má jen malou naději na úspěch. Stále znovu diskutovaná cesta civilního práva před rakouskými soudy je sotva více než divadlem, protože rozsudky rakouské justice mohou být podle českého právního řádu prosazeny (pokud vůbec) až po nabytí plného členství Česka v Evropské unii, soudí Rotter.