Reforma vysokých škol by měla otevřít studium většímu počtu lidí

Zpřístupnění vysokých škol většímu počtu mladých lidí, zkvalitnění výuky, větší podpora výzkumu a zvýšení investic do této oblasti jsou jedny z cílů koncepce reformy vysokých škol. Materiál vládě předložila ministryně školství Petra Buzková. Kabinet diskusi o reformě přerušil a bude v ní pokračovat zřejmě příští měsíc. Na zajištění reformních kroků chce Buzková v příštích třech letech získat asi deset miliard korun. Investice do vysokého školství jsou i přes postupné zvyšování rozpočtu ve srovnání se státy v EU stále nízké. Průměr v zemích EU je 1,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v ČR se to této oblasti investovalo zhruba 0,9 procenta HDP.