Rómové do vojenské uniformy

Generální štáb AČR navrhuje obléci rómské děti do uniformy. Dětské domovy souhlasí se studiem svých svěřenců na vojenských školách. Bližší informace přinesl Mikuláš Kroupa.

Nápad české armády spolupracovat s dětskými domovy vznikl už před třemi roky. Vojáci základní služby mohou ve svém volném čase docházet do sociálních ústavů, kde s jedním dítětem, které nemá rodiče a má navíc problémy se začleněním do kolektivu, tráví odpoledne. Jako starší a ve vojenské uniformě jsou vojáci pro tyto děti přirozenou autoritou.

Tento rok Generální štáb Armády České republiky přišel s novým nápadem. Podle generálů děti bez rodičů nemají stejné šance jako ostatní děti. Protože rodiče se se svými dětmi doma učí a ve studiu je doprovázejí, svěřenci dětských domovů nemají prý individuelní přístup. Dokazují to průzkumy, většina dětí ze sociálních ústavů končí na učebních oborech bez maturity. Aby některé děti z dětských domovů, které jsou z větší části rómského původu, měly stejné šance jako děti z normálních rodin, mají se v armádě systematicky připravovat na studium speciálních vojenské oborů pod dozorem důstojníků vojenských škol. Před shromáždění ředitelů dětských domovů obhajoval projekt náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Jiří Šedivý.

"Nemůžeme děti z ústavů v přijímacím řízení do vojenských škol zvýhodňovat. Chceme speciální přípravu pro ně, aby měly stejné šance jako ostatní děti. My jako státní správa se chceme postarat o děti ze státní správy. Při té přípravě si je otipujeme a vy nám, (pracovníci dětských domovů, pozn. red.) pomůžete, jaké schopnosti to či ono dítě má, jestli se hodí povahou na velitelskou funkci nebo je třeba spíše technický typ."

Projekt ovšem vzbudil i kritiku. Jednak se představitelům sociálních ústavů nelíbí, že jsou obviňováni z neindividuelního přístupu ke svým chovancům. Generální štáb podle nich o problematice vzdělávání dětí z ústavů nemá ucelenou představu. Mají vůbec Rómové povahu k vojenské profesi, zeptal jsem se Daniela Hůleho, který už pět let vede rómský turistický oddíl v Praze.

"Samozřejmě, že jsou výjimky a mezi Rómy se najdou dobří vojáci. Ale obecně bych řekl, že povaha Rómů nedává dobré předpoklady k vojenské službě. Organizovanost Rómové neznají a nemá pro ně hodnotu. Podle mé zkušenosti vojenské věci, a to i když rádi sledují akční vojenské filmy, jsou pro ně cizí. Neumím si představit, jaké podmínky by pro ně musely být, aby šli sloužit jako vojáci z povolání a přizpůsobili se nějakému vojenskému řádu."

Všechny zúčastněné strany se však shodují, že pokud by se občan rómského původu stal důstojníkem Generálního štábu Armády České republiky, mohlo by se výrazně zlepšit postavení rómské populace ve společnosti, ve které dnes převládá k Rómům nedůvěra v mnohých případech hraničící až s rasizmem.