Rudolf Friml mluvil česky jednou za dva roky

Rudolf Friml

Martina Lustigová pro vás dnes vybrala ukázku rozhovoru se skladatelem a pianistou českého původu Rudolfem Frimlem. Friml se narodil v roce 1879, studoval na konzervatoři, krátce byl posluchačem kompozičního oddělení Antonína Dvořáka. Od roku 1906 žil trvale v USA.

"Rád přijedu do své vlasti, kde jsem chodil ne do školy, spíš za školu, a kde jsem studoval na konzervatoři s Antonínem Dvořákem a prof. Jiránkem hru na piano, atd. Vždycky sem rád přijedu a dívám se na krásnou Prahu a Hradčany a vzpomínám, jak jsem tady žil. Jsem v Americe tolika let teď... Když je to možné, tak přijedu, poněvadž se chci dostat ven z Hollywoodu. Hollywood je náramně bláznivé město v Kalifornii, žije tam osm miliónů lidí a každý má tři automobily. Tak si to představte. Jsem rád, když odtud můžu odjet a navštívit Prahu."

Když tak jezdíte světem, setkáváte se někdy s českými krajany?

"Velice málo. Česky v Americe mluvím tak jednou za dva roky. Tady jsem si trochu osvěžil svou češtinu. Ale když jsem přijel, tak jsem první dny mluvil moc špatně, protože nemám v Americe příležitost česky mluvit. Všechno je anglicky. A Češi, které potkávám v Sokole, všichni mluví anglicky. My vlastně česky mluvíme málo. To je takový zvyk, když žijete v Americe, tam se musí mluvit anglicky, ať je člověk Čech nebo Uher, ať je cokoliv, každý mluví anglicky. Tak to vypadá."