V Československu se přece nekrade!

Eva Manethová

Radio Praha v současnosti vysílá v šesti jazycích. Jejich počet a složení se ale v uplynulých 70 letech měnily. Mezi exotičtější redakce v minulosti patřila například portugalská, zacílena zejména na Brazílii a africké země. Její redaktorkou se před 30 lety stala Eva Manethová. Zeptali jsme se jí, jak se tehdy její levicově smýšlející kolegové z Brazílie a Portugalska vyrovnávali s realitou komunistického Československa.

Eva Manethová
"Co je přivedlo do komunistické strany? Tak já si myslím, že v mnoha případech to byl idealizmus. V Portugalsku to bylo evidentní, protože žili v diktatuře. Tak jako my jsme si říkali - na Západě je to jiné, tak docela chápu, že oni si představovali, že na tom Východě nebo v tom sovětském bloku je to jiné, protože sem přijížděli s naprosto idealistickými představami, že jsou v zemi, kde prostě vládne spravedlnost, kde se nekrade...

To třeba, když jsem tady byla asi měsíc, tak jsem říkala našemu kolegovi Eduardovi, aby si dával pozor na své věci, nechodil parkem a podobně, tak se mě tázal: V Československu se krade? V Československu se přece nekrade! A to byl mladý člověk, kolem třiceti let, ale je třeba uvážit, že to bylo kolem roku 1976, necelé dva roky po karafiátové revoluci v Portugalsku. Ovšem když potom třeba zjistili, že ne vždycky za určitou úroveň znalostí se jaksi neplatí spravedlivě, že za lepší portugalštinu není lepší plat, tak představy o té spravedlnosti dosti utrpěly."

A máte pocit, že odjížděli vyléčeni z iluzí?

"Ne, to bych neřekla, to ne. Portugalci rozhodně ne a co tady byli třeba Chilané, tak to vím, že se to mnohým zachovalo dodneška."

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio