Komunistické rušičky škodily i Radiu Praha

Oldřich Číp

Oldřich Číp se dlouhá léta stará o naše vysílací frekvence. V rozhovoru s ním jsme narazili i na téma rušiček, kterými komunistická moc chtěla kazit signál Svobodné Evropy, ale nakonec jimi poškozovala i vysílání Radia Praha.

"V té době bylo lepší o těchhle věcech příliš mnoho nevědět, protože celá ta záležitost byla zastřena tajnůstkářstvím. Ovšem, pochopitelně, člověk ledaco věděl. Naše středisko, které dosud používáme, je Litomyšl. A právě v těch dobách v jeho těsné blízkosti, v místní malé obci Pohodlí u Litomyšle, pracovalo středisko rušiček. Samozřejmě, ty rušičky měly rušit Svobodnou Evropu, ale protože Svobodná Evropa pracovala na frekvenci, která byla blízká frekvenci tehdejšího Československého rozhlasu, tak to vedlejší středisko ve skutečnosti zčásti rušilo vysílání přes silnici u té Litomyšle."

Oldřich Číp
Provoz těch rušiček byl dost nákladný. Je to pravda? Je to stejně drahá věc jako je samotný vysílač - z hlediska provozu?

"Rozhodně se domnívám, že snaha potlačit rušičkami vysílání těch zahraničních rozhlasů stála přinejmenším tolik, co to vysílání samotné."

Dostával jste se do situací, kdy jste mohl sám pociťovat strach?

"V každém případě odpověď je ano. Protože zejména v období tzv. normalizace, kdy musela odejít z Československého rozhlasu spousta lidí, a když já sám jsem v období těch Dubčekových reforem navázal kontakty třeba s různými kolegy v zahraničí, tak byla jenom otázka času, kdy prostě někdo z komunistických mocipánů řekne: Tento člověk je nespolehlivý. A ta atmosféra strachu byla naprosto převažující v těch dobách."

Ale povedlo se vám dočkat se roku 1989 bez vážné ujmy.

"To je skutečně tak. Hlavně proto, že mě tehdejší mocipáni, kteří řídili vysílání do zahraničí, z toho technického hlediska potřebovali. Takže tím pádem jsem zůstal."

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio