Jak muži dělali propagandu a ženy zábavu

Eva Manethová před 30 lety nastoupila do portugalské sekce Radia Praha, která se spolu se španělskou věnovala vysílání zejména do Latinské Ameriky. A ta - jako cílový region - měla podle Evy Manethové svá specifika.

"V té latinskoamerické redakci, to bylo právě velice zajímavé, že tam se ženy neúčastnily ideologického boje. Tam to bylo rozděleno na "mužskou" úlohu a "ženskou" úlohu. Já jsem si to uvědomila až teď. Když jsem tam byla, tak jsem to nějak nechápala. Když tehdy v 80. letech tady z Východu se vedly ty kampaně, že prostě tady na Východě jak se dokonale respektují lidská práva, kdežto na Západě ne, tudíž ty redakce byly nuceny vysílat kontrapropagandistické materiály, kde se to právě "dokazovalo". A v té latinskoamerické redakci to připravovali muži. Čeští redaktoři. To byli takoví ti "myslitelé", a ženy dělaly zábavné programy.

Třeba ty víkendové pořady, to dělaly vždycky ženy. Pokud třeba žena byla nemocná a nějaký ten muž vysílal za ni, tak třeba se stalo, že si vzal brožurku Orbisu a z toho to opsal. Ženy nepsaly takové ty agresivní komentáře. A já jsem právě o tom přemýšlela, že ono to mělo svou logiku. Protože do té Latinské Ameriky, kdyby ta žena tam hlásala takové ideje nějaké, příliš agresivní, tak asi by jí nevěnovali pozornost."

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio