S kardinálem Beranem se rozloučil Vatikán i čeští krajané

Josef Beran, foto: ČT24

Ostatky kardinála Berana se po bezmála půl století dočkají pohřbu ve vlasti. Právě to si někdejší pražský arcibiskup přál. Komunistický režim ale jeho návrat z exilu ani po smrti nedovolil.

Josef Beran,  foto: ČT24
Ve čtvrtek byla za církevních obřadů z krypty v bazilice svatého Petra ve Vatikánu vyzvednuta rakev a převezena do papežské koleje Nepomucenum, kde se s kardinálem Beranem přišli rozloučit i krajané. Členem delegace, která pro ostatky přijela, je i historik Jaroslav Šebek z Akademie věd.

Pane docente, my jsme v minulých dnech několikrát opakovali větu: Josef Beran je pohřben po boku papežů. Jak to ale v té svatopetrské kryptě vůbec vypadá?

"Je tam řada výklenků s hroby jednotlivých papežů i některých významných církevních hodnostářů. Je tam ale pohřbena třeba také švédská královna Kristina I. nebo skotský král Jakub II. Je to opravdu velice rozvětvená síť chodeb s jednotlivými výklenky, ve kterých jsou hroby. Velice blízko hrobů svatého apoštola Petra, prvního papeže, a těch velkých papežů 20.století byl také pohřben Josef Beran.

Jaroslav Šebek | Foto: Jakub Wojtovič,  Český rozhlas
Chtěl bych jen říci, že asi nebylo tehdy počítáno s tím, že tam bude pohřben natrvalo, protože se jednalo o poměrně provizorní náhrobek, který zpočátku nebyl nijak zdoben, k tomu došlo až za Jana Pavla II. Já si ale myslím, že se opravdu nepředpokládalo, že by Josef Beran byl pohřben ve svatém Petru natrvalo. Bylo to reakce na tu tehdejší politickou situaci a dá se říct, že to bylo spíše vnímáno jako provizorní řešení."

S kardinálem Beranem se přišli rozloučit i čeští krajané. Mluvil jste s někým?

"Už na mši, která v Nepomucenu proběhla, byli přítomni čeští krajané. Krajané vůbec kolej navštěvují poměrně pravidelně, protože tato česká kolej je centrem krajanského života a mimo jiné tady funguje školka. Ve čtvrtek zde byla řada lidí, já osobně jsem s jedním z nich mluvil, byl to profesor hudby, který emigroval v roce 1968. Vyprávěl mi, že se účastnil i pohřbu kardinála Berana 22.května ve svatopetrské bazilice. Tehdy sloužil mši František Tomášek a pohřební obřady vedl sám papež Pavel VI."

Foto: ČTK
Repatriace ostatků kardinála Berana je v Česku silně vnímána, hodně se jí věnují i média. Jak se k ní staví Vatikán?

"Co se toho obřadu v bazilice týče, byla mu věnována veliká pozornost i ze strany vatikánských médií. Tamní televize točila celý obřad, při kterém se Vatikán s kardinálem Josefem Beranem loučil, což nebývá zvykem, Vatikánská televize se primárně soustředí na ty akce, při kterých je přítomen papež. Tentokrát ale bylo vidět, že je to opravdu výjimečná situace, protože vatikánská televize točila i například odjezd autokolony do Nepomucena. I ve Vatikánu se tady tato akce těšila velkému zájmu," uvedl přímo z Nepomucena historik Jaroslav Šebek.