Schengenské země sjednocují svá vízová pravidla

Od Velikonočního pondělí začal platit nový systém pravidel udělování víz pro vstup do schengenského prostoru, jehož členové zrušili kontroly na vnitřních hranicích. Vízový kodex nyní sjednocuje platná pravidla ve 25 státech včetně České republiky.

Přestože například občané Spojených států nebo Kanady jezdí do Evropské unie bez víz, pro cestující z většiny zemí světa členské státy schengenského prostoru každoročně vyřizují asi 11,5 milionů žádostí o krátkodobé vízum. Samotná Česká republika z toho v předešlých letech vyřídila ročně kolem 600 tisíc žádostí. Ve snaze o harmonizaci a vyjasnění často roztříštěných pravidel vízového procesu Evropský parlament před rokem schválil Vízový kodex, který by jako jediný přehledný předpis nyní měl být „biblí“ schengenské vízové politiky.

Filip Kanda
"Nový vízový kodex přináší některé formální změny a v budoucnu by měl zabránit růstu nelegálního přistěhovalectví a naopak ulehčit od přebytečné administrativní zátěže konzulátům a těm žadatelům, kteří do schengenského prostoru vstupují opakovaně, jsou prověřeni, a své podmínky pro udělení víz už splnili,"řekl nám mluvčí českého ministerstva zahraničí Filip Kanda.

Vízový kodex zaručuje všem žadatelům o víza rovné zacházení. Případné neudělení víza nyní musí být zdůvodněno a uchazeč dostává možnost se proti zamítavému rozhodnutí odvolat. Spousta věcí se ale pro cestující do schengenského prostoru nijak nemění, dodává Kanda:

"Zůstávají zachovány základy dosavadní schengenské vízové politiky jako příslušnost pro zpracování žádosti, všeobecné podmínky pro podání žádosti, osobní přítomnost při podání žádosti o vízum, požadavky na podpůrné dokumenty, nadále se dokládá účel cesty, finanční prostředky, cestovní zdravotní pojištění. Poplatek za podání žádosti o vízum obecně nadále je 60 eur, stanoví se ale nově možnosti výjimek. Poplatek neplatí děti do 12 let, u dětí nad 12 let je možné snížit poplatek na 35 eur."

Pro cestující se zúží víza na pouhé dva typy: zachovány zůstanou letištní, zatímco do druhého typu se sloučí víza pro průjezd i pro pobyt. "Zásadní novinkou bude postupné zavádění snímání otisků prstů," dodává mluvčí Kanda a na příkladu Ruska a Běloruska vysvětluje, že zhoršení situace se nemusejí obávat občané zemí, které mají s Evropskou unií alespoň dohodu o zjednodušení vízového styku:

"Na již existující dohody o zjednodušení vízového režimu mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi, jako jsou třeba Ruská federace a Ukrajina, nemá nový vízový kodex žádný vliv. To znamená - zůstávají v platnosti, včetně doby pro vyřízení. Jiná situace je s Běloruskem, protože dohoda mezi Evropskou unií a Běloruskem zatím sjednána není."