Česká diplomacie mění strukturu zastupitelských úřadů

r_2100x1400_radio_praha.png

Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo zrušit některé zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Které? Na to se ptáme Jiřího Beneše z tiskového odboru MZV.

"Ministerstvo zahraničních věcí se rozhodlo zrušit v příštím roce sedm zastupitelských úřadů. Jedná se konkrétně o tři velvyslanectví - v Singapuru, Uruguayi a Zimbabwe, a dále se jedná o zrušení vybraných generálních konzulátů, v jihoafrickém Kapském městě a v Evropě v německém Bonnu, v polských Katovicích a v italském Miláně."

Proč ministerstvo k tomuto kroku přistupuje?

"Důvodem tohoto opatření je optimalizace sítě zastupitelských úřadů České republiky. Se vstupem do schengenského prostoru se sníží potřeba udělovat víza cizím státním příslušníků ze třetích zemí v členských státech Evropské unie. A to je hlavní důvod rušení generálních konzulátů v Evropě."

Jiří Beneš z ministerstva zahraničních věcí ale připouští, že pojem "optimalizace" zahrnuje i finanční stránku věci.

"V souladu se zahraničněpolitickými prioritami a jinými potřebami otevřela Česká republika od roku 2005 sedm jiných zastupitelských úřadů: velvyslanectví v Afghánistánu, Makedonii a Moldavsku, dále generální konzuláty v ukrajinském Doněcku, v severoamerickém Chicagu a v kanadském Torontu. Posledním otevřeným úřadem je styčná kancelář v Kosovu. Jelikož výše rozpočtu ministerstva zahraničních věcí se dlouhodobě snižuje a i rozpočtový výhled ministerstva financí počítá s dalším snižováním až o čtyři procenta meziročně, je potřeba reagovat na zřízení některých ZÚ uzavřením jiných ZÚ."

Kromě vydávání víz, jejichž snižující se nutností ministerstvo vysvětluje rušení zastupitelských úřadů v Evropě, zejména konzuláty slouží i českým občanům. Ať už se v cizině ocitnou v nesnázích, anebo jsou to v posledních letech příležitostně také volební místnosti pro české občany v zahraničí. Nebudou tímto krokem poškozeni?

Foto: Evropská komise
"Samozřejmě, je potřeba přihlédnout k potřebám našich spoluobčanů, kteří v těchto zemích bydlí a pracují, nebo tam pouze cestují. Právě proto byly vybrány generální konzuláty, které jsou blízko České republice a tudíž lze předpokládat, že například v případě voleb čeští občané mohou dojet do České republiky volit, nebo naopak když se ocitnou v nějaké tísni, je v poměrně blízké vzdálenosti jiný zastupitelský úřad, který může pomoc zprostředkovat a nabídnout."

Česká tisková kancelář přinesla také informaci o plánu přesunout část obchodních radů z velvyslanectví v západních zemích směrem na východ. Jiřího Beneše z ministerstva zahraničních věcí jsme se zeptali, zda by mohl tuto informaci potvrdit a vysvětlit.

"Lze říci to, že zajisté obchodníci identifikovali spoustu obchodních příležitostí na trzích východní Asie a mnoho firem tam má svoje zájmy. Proto jsme přistoupili k přesunu obchodních radů z evropských zastupitelských úřadů do východní Asie tak, aby mohli být nápomocni pro prosazování obchodně-ekonomických zájmů České republiky a českých firem."